Smlouva: Smlouva o dílo 0133-D1-19-206 Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice – potápěčský průzkum a pasportizace vtokového objektu v km 0,000 a shybky v km 11,875 – 12,306

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9763
Evidenční číslo: 0133-D1-19-206
Datum uzavření smlouvy: 06.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 118 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 142 780,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo 0133-D1-19-206 Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice – potápěčský průzkum a pasportizace vtokového objektu v km 0,000 a shybky v km 11,875 – 12,306

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zajištění provedení potápěčského průzkumu za účelem prověření stavu stavebních konstrukcí vodního díla, se zaměřením na lokalizaci a charakteristiku případných závad. Specifikace poruch bude provedena tak, aby bylo možné přesně určit místo a rozsah poruchy, bude vyhotoven grafický situační návrh s jednoduchým technickým popisem, včetně specifikace významných rozměrů poruchy ve všech směrech tak, aby bylo možné určit všechny její parametry. Budou-li konstrukce určené k prohlídce v místě zjevné poruchy kryty nánosem, bude provedeno v nezbytné míře jeho manuální odstranění.
Dále budou vypracovány zjednodušené dokumentace (ZD) – pasporty staveb a následně budou navrženy možné způsoby sanace zjištěných závad stavební konstrukce objektů. Dle charakteru případných zjištěných závad specifikovaných na základě stavebně-technického posouzení stavu nápustného objektu bude navrženo jejich řešení.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy