Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ v Jihlavě, ul. Fritzova 4260/4 a v Třebíči, ul. Bráfova 2/1 27.12.2016
Kácení a ořez stromů v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov 23.12.2016
Smlouva o dílo 1664-2016-505205 - „Komplexní pozemkové úpravy Včelná pod Boubínem“ 22.12.2016
Zajištění úklidu a správy sídla Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2017 22.12.2016
Dohled a správa počítačové sítě 21.12.2016
Kácení a ořez stromů v okresech Jeseník a Šumperk 21.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravská Třebová 21.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valštejn 21.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálesí u Bítova 21.12.2016
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - KPÚ pro Kraj Vysočina 21.12.2016
Polní cesty HPC 3, HPC 6, VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u Červených Peček 20.12.2016
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu 20.12.2016
Zajištění projektového dohledu nad implementací projektů ICT Státního pozemkového úřadu (CESŘ,ESS,ESB) 20.12.2016
Dodávka 45 ks frankovacích strojů včetně poštovních vah a zajištění mimozáruční komplexní technické péče pro potřeby organizačních jednotek 19.12.2016
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Opatov v Čechách 19.12.2016
Smlouva o dílo 19.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy Heřmanice u Králík 16.12.2016
Studie odtokových poměrů Horní Bojanovice 16.12.2016
Analýza základních povinností a agend SPÚ 15.12.2016
Projektová dokumentace na realizaci PSZ KoPÚ Krakořice 15.12.2016