Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Čerchovka 24.04.2017
ČOS Zavadilka – oprava čerpadla a trafostanice 24.04.2017
HOZ Kamenná Hora 24.04.2017
PD HOZ Rybník Klenčí - Nový 24.04.2017
Údržba pozemků 2017 24.04.2017
Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Liderovice 24.04.2017
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou 24.04.2017
Výstavba polních cest SO 1.6 a SO 1.7 v k.ú. Odolenovice u Jenišovic 24.04.2017
Archeologický výzkum stavby v k.ú. Sendražice u Smiřic 21.04.2017
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Křečany - dodatek č. 1 21.04.2017
Polní cesta S-10 v k.ú. Hroška a k.ú. Trnov 21.04.2017
Technický dozor stavebníka – společná zařízení Tatenice a Lubník 21.04.2017
Vypracování PD polních cest C1,C3,C7,C21, průlehů PR1 a PR2, interakčních prvků IP 2,3,6 a ochranného zatravnění PE02 v k.ú. Hřiště 21.04.2017
Vypracování projektové dokumentace na odstranění stavby - Kolna na st. 121, k.ú. Zakšín 21.04.2017
Vytyčování pozemků v roce 2017 v okresech Brno-město a Brno-venkov 21.04.2017
Část 1 - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků a věcných břemen. 20.04.2017
Část 2 Vypracování znaleckých posudků pro ocenění staveb včetně technologií. 20.04.2017
Dodávka, implementace a rozvoj integrační platformy 20.04.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka a pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světec a část k.ú. Chotějovice 20.04.2017
Projektová dokumentace na rekonstrukci polní cesty C7, novostavbu propustku a novostavbu příkopu SP3, rekonstrukci příkopu OP3, novostavbu příkopu OP2 v k.ú. Kotopeky 20.04.2017