Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v rámci KoPÚ Čermná v Krkonoších

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9783
Datum uzavření smlouvy: 06.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 162 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 196 020,00
Zadávací řízení: Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v rámci KoPÚ Čermná v Krkonoších

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v rámci KoPÚ Čermná v Krkonoších

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení předběžného inženýrsko – geologického průzkumu (dále jen IGP), který bude prováděn na vybraných lokalitách v katastrálním území Čermná v Krkonoších, kde vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení (dále jen DTR) v rámci zpracování plánu společných zařízení při „Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Čermná v Krkonoších“. Rozsah služeb (počet a druh sond) je stanoven na základě požadavku zhotovitele návrhů pozemkových úprav na 10 sond pro návrh opatření pro zpřístupnění pozemků a 10 sond pro vodohospodářská opatření.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy