Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popovice u Přerova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10046
Evidenční číslo: 723-2019-521101
Datum uzavření smlouvy: 30.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 844 650,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 022 027,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popovice u Přerova

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popovice u Přerova

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Popovice u Přerova (109 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy