Smlouva: Projektová dokumentace „Vodní nádrž VN1 Prasklice“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9969
Datum uzavření smlouvy: 01.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 405 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 490 050,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace „Vodní nádrž VN1 Prasklice“

Název (předmět)

Projektová dokumentace „Vodní nádrž VN1 Prasklice“

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro provádění staveb v rozsahu dle vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně vyjádření dotčených orgánů a vyřízení stavebního a vodoprávního povolení. Vyřízení příslušných pravomocných stavebních a vodoprávních povolení. Výkon autorského dozoru projektanta.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy