Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelní Radouň

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9952
Datum uzavření smlouvy: 30.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 633 470,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 976 499,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelní Radouň

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelní Radouň

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kostelní Radouň, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Kostelní Radouň, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. ú. Kostelní Radouň 413 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy