Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v k.ú. Velenice u Zákup a Kamenice u Zákup

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10927
Datum uzavření smlouvy: 09.04.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 77 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 94 259,00
Zadávací řízení: Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v k.ú. Velenice u Zákup a Kamenice u Zákup

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v k.ú. Velenice u Zákup a Kamenice u Zákup

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Záměrem veřejné zakázky je zpracování předběžného inženýrsko - geologického průzkumu, včetně laboratorních zkoušek v kat. území Velenice u Zákup a Kamenice u Zákup, který vyhodnotí geologické a hydrologické poměry v daných lokalitách. Jedná se celkem o 16 sond.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy