Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Projektová dokumentace pro stavbu polních komunikací v k.ú. Vitín, k.ú. Radošovice u Českých Budějovic, k.ú. Habří u Lipí a k.ú. Úsilné 25.07.2016
Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna 25.07.2016
„Výstavba a obnova polních cest VPC 14 a VPC 15 v k.ú. Měrunice“ 25.07.2016
Zpracování projektových dokumentací pro polní cesty HC1a+HC1b, HC2, HC3 v k.ú. Zadní Chlum" 25.07.2016
Pardubicko 22.07.2016
TDS PC S9 Hroška - Podbřezí 22.07.2016
Zracování PD pro realizaci IP29, IP5, IP8 a PEO2 v k.ú. Velešovice 22.07.2016
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pavlovice u Kojetína – dodatečné služby 3 21.07.2016
„Komplexní pozemkové úpravy Stožec“ 21.07.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Křečany 21.07.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žďár v Podbezdězí 21.07.2016
Odstranění škod z pádu stromu v k.ú. Vykmanov u Ostrova 21.07.2016
Výstavba polní cesty V6 v k.ú. Branná 21.07.2016
Demolice objektu bývalého lihovaru a rekonstrukce komínu v k.ú. Kumpolec 20.07.2016
komplexní pozemková úprava v k.ú. Všechovice - dodatečné služby 2 20.07.2016
KoPÚ v k.ú. Hyršov 20.07.2016
Polní cesta VPC 3.3 v k.ú. Hájek u Všerub 20.07.2016
Polní cesty HPC 2.1, VPC 2.5 a VPC 2.3 v k.ú. Malý Malahov 20.07.2016
Výzva č. 1 k provedení geodetických služeb v okrese Zlín dle rámcové smlouvy č. 618-2016-525101 20.07.2016
Část 1) k.ú. Hošťka 19.07.2016