Smlouva: Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9656
Datum uzavření smlouvy: 22.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 562 737,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 310 912,00
Zadávací řízení: Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je realizace výstavby polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice.
Polní cesta HPC 1 R je navržena v kategorii P 5,0/30 jako jednopruhová polní cesta se šířkou jízdního pruhu 4,0 m a s nezpevněnými krajnicemi v šířce 1,0 m (2 x 0,5 m). Celková délka polní cesty je 271,62 m. Výhybny jsou navrženy v jednotné šířce 5,5 m, v délce 20,0 m s náběhy 1:3. Šířka sjezdů na přilehlé pozemky je navržena 8,0 m. Povrch vozovky je z asfaltového betonu.
Polní cesta HPC 1 R v k.ú. Řesanice vede v koridoru stávající vyjeté polní cesty, která přechází do k.ú. Polánka u Kasejovic, kde již byla rekonstruována z asfaltobetonu. Dokončením rekonstrukce chybějícího úseku polní cesty dojde k propojení se silnicí III/1882.
Polní cesta HPC 1 R bude sloužit ke zpřístupnění zemědělských pozemků v dané lokalitě. Výstavba polní cesty HPC 1 R nevyžaduje pokácení stromů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy