Smlouva: Smlouva o dílo - Dokončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tachov u Doks

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9639
Datum uzavření smlouvy: 20.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 447 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 541 596,00
Zadávací řízení: ,,Dokončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tachov u Doks"

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Dokončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tachov u Doks

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést dílo - Dokončení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tachov u Doks po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu včetně revize předešlých činností ve smyslu aktualizace dokumentace dle změněného stavu od vyložení návrhu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí (DKM včetně příloh).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy