Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Údržba nepronajatých pozemků v MSK pro rok 2018 - 2019 24.01.2018
Zajištění systémové, technické podpory aplikací PROLAND a DMT Atlas a metodické podpory VFP 24.01.2018
Smlouva o dílo PD Od Tišic 23.01.2018
Koordinátor ICT projektu a analytické činnosti ve vztahu k IS SPU 2018-2019 22.01.2018
Stavební dozor a BOZP pro stavbu Vysoká u Mělníka polní cesty HC6, VC19, VC25 včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně - OPAKOVANÉ ZVEŘEJNĚNÍ anonymizace dat - původní zveřejnění 26.1.2018 22.01.2018
Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj 22.01.2018
Dodávka spotřebního zboží do výplatních strojů značky Frama 19.01.2018
Geotechnický průzkum pro PSZ KoPÚ Babolky 19.01.2018
Vytyčení hranic pozemků po pozemkových úpravách ve třech k.ú. 19.01.2018
KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Vlašimi dodatek č. 2 18.01.2018
PLPL - Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka - Část 1) k.ú. Kokořov 18.01.2018
PLPL - Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka - Část 2) k.ú. Klášter u Nepomuka 18.01.2018
Realizace PSZ v k. ú. Žďár u Kaplice 18.01.2018
Technický dozor investora nad realizací PSZ v k. ú. Žďár u Kaplice 18.01.2018
Dodávka spotřebního materiálu do výplatních strojů značky Pitney Bowes 17.01.2018
HOZ Barevna a Moravany 17.01.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Količín 17.01.2018
Část 1 - Projektová dokumentace Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová a Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice 11.01.2018
Část 2 - Projektová dokumentace Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová, Rozmístění přehrážek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová, Stabilizace LB koryta P20 – přítoku vodoteče Zhrádek v k.ú. Zašová 11.01.2018
Úklidové služby pro Pobočku Náchod 11.01.2018