Smlouva: Smlouva o dílo na Výstavbu polní cesty Vysoké Jamné VPC 11

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9636
Datum uzavření smlouvy: 20.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 390 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 731 900,00
Zadávací řízení: Výstavba polní cesty Vysoké Jamné VPC 11

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Výstavbu polní cesty Vysoké Jamné VPC 11

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Polní cesta (PC) VPC 11 je navržena v kategorii P 4,0/30 dle ČSN 736109 - jednopruhová vedlejší polní cesta od hrany dotčeného pozemku parc.č. 2059 (pozemek navazující polní cesty HPC 1) v k.ú. Vysoké Jamné v extravilánu obce Vysoké Jamné až k hraně pozemku parc.č. 1778/4 v k.ú. Vysoké Jamné v extravilánu obce.
Konec cesty VPC 11 je navázán na stávající účelovou komunikaci – lesní cesta, tato ÚK dále pokračuje ve směru na sever do lesního porostu směrem ke k.ú. Hostíčkov. Cesta VPC 11 je v konci úpravy (v části cca 1/3 trasy) vedena v lesním území. Ve 2/3 trasy jsou navazující pozemky k cestě zemědělsky obdělávané plochy. Navržená cesta VPC 11 je realizována ve vyhrazeném pozemku 2064 v k.ú. Vysoké Jamné a v pozemku 2059 v k.ú. Vysoké Jamné.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy