Smlouva: Smlouva o dílo Rekonstrukce polní cesty VPC3 v k.ú. Březina u Hořepníku

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9646
Evidenční číslo: č. 638-2019-520203
Datum uzavření smlouvy: 21.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 387 803,10
Cena v Kč vč. DPH: 5 309 241,75
Zadávací řízení: Rekonstrukce polní cesty VPC3 v k.ú. Březina u Hořepníku

Název (předmět)

Smlouva o dílo Rekonstrukce polní cesty VPC3 v k.ú. Březina u Hořepníku

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Polní cesta VPC 3 v k.ú. Březina u Hořepníku je situována na pozemku p.č. 777 v délce 937,34 m ve vlastnictví Obce Hořepník a na pozemku p.č. 616 ve vlastnictví Kraje Vysočina (se svěřeným majetkem hospodaří SUS Vysočina). Projektovaná polní cesta je navržena jako vedlejší polní cesta, kategorie 4/30, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2 s krajnicemi šířky 0,5m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy