Smlouva: Opakované uveřejnění - Výstavba polní cesty CS2 v k.ú. Slatina - chyběly přílohy - původně uveřejněno 23. 8. 2017

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3285
Datum uzavření smlouvy: 19.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 464 249,88
Cena v Kč vč. DPH: 6 611 742,35
Zadávací řízení: Výstavba polní cesty CS2 v k.ú. Slatina

Název (předmět)

Opakované uveřejnění - Výstavba polní cesty CS2 v k.ú. Slatina - chyběly přílohy - původně uveřejněno 23. 8. 2017

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění stavebních prací k výstavbě polní cesty CS2 v k.ú. Slatina a výsadbě doprovodné zeleně s tříletou následnou péčí. Polní cesta je jednopruhová s výhybnami a sjezdy na přilehlé zemědělské pozemky. Je navržena na pozemku p.č. 1098 v délce 1 283 m s povrchem z penetračního makadamu, v kategorii P4,5/30, typ PN 506 dle Katalogu vozovek polních cest, odpovídající třídě dopravního zatížení V s návrhovou úrovní porušení D2. Dle předběžného průzkumu se předpokládá sanace zemní pláně hydraulickými pojivy zemní frézkou na požadovanou únosnost zemní pláně 45 MPa.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy