Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SoD - Zpracování GTP pro návrh PSZ k. ú. Bořkov a k. ú. Nedvězí u Semil 06.11.2023
SoD - Zpracování GTP pro návrh PSZ k.ú. Nedvězí u Semil 06.11.2023
Objednávka č. 50 k rámcové dohodě - kácení Podhůří Harta 02.11.2023
Objednávka - Prodloužení servisní podpory Oracle 02.11.2023
Rámcová dohoda na znalecké posudky pro Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 2023 - 2026 02.11.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kralovice u Rakovníka II 02.11.2023
Objednávka - Poskytování služeb údržby a podpory aplikace BIS na přechodné období 01.11.2023
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Milín - Pobočka Příbram 31.10.2023
Smlouva o dílo - Vodní nádrž VN1 a polní cesta HPC2 Chlum u Blatné 31.10.2023
VZ - Provedení náhradní výsadby v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou 31.10.2023
Objednávka - Maintenance pro Podpisovou platformu Signer 30.10.2023
Objednávka znaleckého posudku č. 77/23 30.10.2023
Příkazní smlouva - Správa majetku okr. Jindřichův Hradec v období 11/2023-10/2024 30.10.2023
Rámcová dohoda - Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2023-2025 30.10.2023
Smlouva o dílo č. 1240-2023-504101 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou 30.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Černůtky, vč. ucelené části k.ú. Klenice, Sadová u Sovětic a Dub u Mžan 30.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy 30.10.2023
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ "Údržba HOZ Zvěrkovice - II. etapa" 30.10.2023
Objednávka sanace pozemku Heřmanův Městec 28.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery 27.10.2023