Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
OBJEDNÁVKA REALIZACE VINYLOVÉ PODLAHY (OPRAVA PODLAHY VÝMĚNOU)-znovuzveřejnění z důvodu anonymizace, původní zveřejnění 20.10.2022 19.10.2022
Smlouva o dílo - Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Březín, v k.ú. Kotovice, v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka 19.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město 19.10.2022
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otvice 19.10.2022
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků „oblast Jižní Morava“-opakované uveřejnění z důvodu anonymizace -původní uveřejnění ze dne 19.10.2022 19.10.2022
SoD - KoPÚ Sedlec u Mšena 19.10.2022
VZMR-Zajištění speciálního stavebně technického průzkumu v k.ú. Dolní Věstonice 19.10.2022
Smlouva o dílo - Část 1 – KoPÚ v k.ú. Pohledy 18.10.2022
Smlouva o dílo - Část 2 – KoPÚ v k.ú. Sklené u Svitav 18.10.2022
Smlouva o dílo KoPÚ České Petrovice 18.10.2022
Smlouva o dílo - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hlemýždí 18.10.2022
Zápis o zhotovení díla č. 26/2022 na výrobu, dodávku a montáž interiérového nábytku - opakované uveřejnění z důvodu anonymizace u původního dokumentu, který byl uveřejněn dne 25. 10. 2022 18.10.2022
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SPU 120415/2022 "Výstavba ochranného oplocení na p.p.č. 1476/46 v k.ú. Bělá u Děčína"-prodloužení termínu a změna smluvní ceny (vícepráce) 17.10.2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Divoky 17.10.2022
Objednávka č. 74/2022 k Rámcové dohodě pro vyhotovení ZP pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha - ZP k. ú. Kolín 17.10.2022
Objednávka č. 9/22 úklid, ořez dřevin a seč travního porostu na parcele č. 141 a 150/1 v k.ú. Trpoměchy 17.10.2022
Objednávka č. 995-2022-504101 Malířské práce KPÚ Plzeň a Pobočky září 2022 17.10.2022
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí 17.10.2022
Smlouva o provedení ZAV č. 673-2022-541204_ZAV pro polní cestu VPC12 v k. ú. Ohrazenice u Turnova 17.10.2022
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Záříčí 14.10.2022