Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva 18/2023/504203 (TDS - dokončení - VHO v k.ú. Měčín) 16.11.2023
Objednávka - Oprava komínů u bytového domu ve správě SPÚ - Jindřichův Hradec-Radouňka 15.11.2023
Smlouva o dílo - Geotechnický průzkum pro KoPÚ Metujka 15.11.2023
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na výsadbu a zajištění zeleně Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice - termín #\0 14.11.2023
Smlouva na zajištění a výsadbu zeleně - Realizace LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha 14.11.2023
Objednávka č. 3 k rámcové dohodě na Geodetické služby - příděly okres Litoměřice 2023 13.11.2023
Objednávka č. 52 k rámcové dohodě - kácení v k.ú. Rudník 13.11.2023
Objednávka - pokácení 14 ks stromů v okrese Šumperk 10.11.2023
Rámcová dohoda č. 1274-2023-504101 na kácení stromů, keřů a údržba pozemků v Plzeňském kraji 2023-2024 10.11.2023
Rámcová dohoda - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2023-2024, okres Šumperk a Jeseník 10.11.2023
Objednávka - pokácení stromů a porostu v k. ú. Tichá 09.11.2023
Překládka sítě elektronických komunikací v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova (opakované uveřejnění - původní zveřejnění 10. 11. 2023) 09.11.2023
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel – Pobočka Nový Jičín 09.11.2023
Smlouva o dílo - Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov – rok 2023 09.11.2023
Objednávka - Doplněk Whistleblowing a řešení implementace Singl sign on pro Codexis 08.11.2023
RD Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ JmK a Pobočku Brno 2023-2025 08.11.2023
Smlouva o dílo - Studie odtokových poměrů v k.ú. Chrbonín 07.11.2023
Objednávka - Analýza přesunu aplikačního portfolia systému „Centrální dlužník“ do systému D365BC 06.11.2023
Příkazní smlouva koordinátor BOZP Vodní nádrž VN1 a polní cesta HPC2 Chlum u Blatné 06.11.2023
Příkazní smlouva technický dozor stavebníka Vodní nádrž VN1 a polní cesta HPC2 Chlum u Blatné 06.11.2023