Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo KoPÚ v k.ú. Tisová u Tachova 26.09.2022
Smlouva o dílo na realizace LBK 2481, IP 1 a IP2 a doprovodné výsadby polní cesty C7b v k. ú. Kučlín 26.09.2022
Smlouva o dílo na realizace PSZ Žim, Bořislav 26.09.2022
Smlouva o dílo na výsadbu porostu a péči o porost Žim, Bořislav 26.09.2022
Smlouva o dílo - Realizace odstranění škod u cesty C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou 26.09.2022
Smlouva o dílo - Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Strakonice – rok 2022 26.09.2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boršice u Blatnice 23.09.2022
Smlouva o dílo - Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic-Opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu anonymizace, původní uveřejnění bylo provedeno dne 23.09.2022 23.09.2022
TDS - Stavba polní cesty VC30 v k.ú. Skalice u Znojma 23.09.2022
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice mezi k.ú. Bošice u Kouřimi a k.ú. Přebozy a k.ú. Toušice 23.09.2022
Vytyčení pozemků po KoPÚ pro Pobočku Břeclav 2022 23.09.2022
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu – KoPÚ Rožnov pod Radhoštěm a část k.ú, Vidče 23.09.2022
Dohoda o zrušení smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrcov 22.09.2022
Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Rybník Voříšek“ v k.ú. Rašovice u Hlasiva 22.09.2022
Smlouva č. 962-2022-504101 Zajištění kácení stromů, keřů a údržba pozemků v Plzeňském kraji 2022-2023 22.09.2022
Smlouva o dílo číslo 951-2022-505205 - Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Kosmo, Netolice, Sedlovice, Smědeč, Šipoun a Šumavské Hoštice 22.09.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Ředice" 22.09.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Ostrovačice O1" 22.09.2022
SoD - KoPÚ Drahouš 22.09.2022
SoD - KoPÚ Onomyšl 22.09.2022