Smlouva: Rámcová dohoda na zpracování ZP (pozemky) pro KPÚ Pardubický kraj 2024-2026

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21802
Evidenční číslo: 119-2024-544101
Datum uzavření smlouvy: 12.03.2024
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 600 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 936 000,00
Zadávací řízení: Zajištění zpracování znaleckých posudků pro oceňování pozemků PK 2024 - 2026

Název (předmět)

Rámcová dohoda na zpracování ZP (pozemky) pro KPÚ Pardubický kraj 2024-2026

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení znaleckých posudků na ocenění majetku v období let 2024 - 2026, pro naplnění potřeb dle platných znění zákonů č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění, č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovení výše náhrady škod a vzniklé majetkové újmy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy