Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výsadba biokoridorů v k.ú. Jenišovice u Jablonce n.N. a v k.ú. Skuhrov u Žel. Brodu
podlimitní Zadáno 22.10.2021 10.11.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovany u Kozárovic, Kozárovice a Mýšlovice
nadlimitní Zadáno 20.10.2021 29.11.2021 08:30
Lokální biokoridor LBK 8, k. ú. Nedachlebice a k. ú. Březolupy
podlimitní Zadáno 20.10.2021 12.11.2021 09:00
Oprava účelové komunikace Pelhřimov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2021 20.10.2021 10:00
Oprava účelové komunikace Pelhřimov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2021 20.10.2021 10:00
Projektová dokumentace pro realizaci KoPÚ Žákovice – III.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2021 08.11.2021 09:00
Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská
podlimitní Zadáno 18.10.2021 16.11.2021 09:00
Úprava a aktualizace dokumentace pro provádění stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II - sanace průsaků“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.10.2021 18.10.2021 16:00
Výstavba malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic
podlimitní Zadáno 14.10.2021 03.11.2021 08:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ JmK a Pobočku Brno 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2021 22.10.2021 09:00
Realizace protierozních a ekologických opatření v k.ú. Zaječí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2021 25.10.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace na realizaci stavby: Společná zařízení v k. ú. Milčeves a Železná u Libořic
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2021 19.10.2021 12:00
Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Přerov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2021 25.10.2021 09:00
Zajištění servisních služeb , pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a jím řízené pobočky - část 4
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2021 15.10.2021 09:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápenná
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 05.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016