Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 37573
Systémové číslo: P22V00000373
Evidenční číslo zadavatele: SP5166/2022-523101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-041353
Datum zahájení: 29.06.2022
Nabídku podat do: 29.07.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ") v katastrálním území Křtěnov u Olešnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Předpokládaná výměra řešeného území 230 ha, předpokládaný počet řešených LV 102, předpokládaný počet účastníků řízení 152, počet parcel v předpokládaném obvodu 687.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů.
Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky č. 13/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a metodického návodu k provádění pozemkových úprav. Výsledky jednotlivých fakturačních celků budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko
 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky