Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a k.ú. Svárov u Uherského Hradiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 38883
Systémové číslo: P22V00001682
Evidenční číslo zadavatele: SP5203/2022-525101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-025811
Datum zahájení: 01.07.2022
Nabídku podat do: 09.08.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a k.ú. Svárov u Uherského Hradiště
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Částkov a v katastrálním území Svárov u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na zpřístupnění pozemků, úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Částkov a obce Svárov, mimo zastavěné území obce a větší lesní celky. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Částkov 460 ha a v katastrálním území Svárov u Uherského Hradiště 160 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj
 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky