Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka stavby Revitalizační opatření na pravém břehu řeky Holomně, k.ú. Drslavice II
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2019 26.03.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Troskotovice
nadlimitní Zadáno 14.03.2019 25.04.2019 09:00
Administrace veřejné zakázky „Nový agendový informační systém a geografický informační systém Státního pozemkového úřadu“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 22.03.2019 10:00
Zpracování aktuální dokumentace, DKM včetně SPI a podkladů pro zavedení výsledků do KN pro KoPÚ Říčky v O.h.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 22.03.2019 09:00
Autorský dozor stavby Hlavní polní cesta C4 v k.ú. Kuželov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 15.03.2019 14:00
Zajištění TDS a BOZP při stavbách polních cest v k. ú. Ohrazenice u Turnova, v k. ú. Lomnice nad Popelkou a v k. ú. Košov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 18.03.2019 12:00
Komplexní pozemkové úpravy Ročov, Úlovice a Břínkov
nadlimitní Zadáno 08.03.2019 25.04.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Slavíkovice u Jemnice
nadlimitní Zadáno 06.03.2019 06.05.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březín
nadlimitní Zadáno 06.03.2019 10.04.2019 09:00
Upgrade Microsoft Dynamics Navision-ekonomický informační systém
nadlimitní Zadáno 06.03.2019 08.04.2019 10:00
Koordinátor BOZP stavby Hlavní polní cesta C4 v k.ú. Kuželov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 11.03.2019 14:00
Poskytování tiskových služeb
nadlimitní Zadáno 05.03.2019 05.04.2019 09:00
Smlouva o poskytování servisu kopírovacích, tiskových a skenovacích zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2019 13.03.2019 10:00
Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 13.03.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Ves
podlimitní Zadáno 26.02.2019 08.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016