Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesta C8 v k.ú. Osová Bitýška
podlimitní Zadáno 26.04.2018 21.05.2018 10:00
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Branná u Šumperka – 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 04.05.2018 10:00
KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Biskupice u Jevíčka
podlimitní Zadáno 24.04.2018 16.05.2018 08:30
KoPÚ v k.ú. Babiny I a v k.ú. Tašov
nadlimitní Zadáno 24.04.2018 07.06.2018 09:00
Geodetické práce, KPÚ pro Plzeňský kraj 2018 - 2020/2
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 03.05.2018 10:00
Vyhotovení projektové dokumentace a zajištění činnosti autorského dozoru na polní cesty v k.ú. Ostromeč a Černovice u Bukovce
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 09.05.2018 14:00
Projektová dokumentace polních cest a AD v k.ú. Praskačka, Habřina, Vrchovnice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 02.05.2018 09:00
Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 03.05.2018 09:00
Studie odtokových poměrů Dobřany v katastrálních územích Dobřany, Šlovice, Chlumčany a Vstiš
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 03.05.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
nadlimitní Zadáno 19.04.2018 23.05.2018 09:00
Úklid skládek, odvoz a likvidace odpadu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 26.04.2018 10:00
Údržba HOZ Táborsko
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 30.04.2018 17:00
Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
podlimitní Zadáno 17.04.2018 10.05.2018 10:00
KoPÚ v k.ú. Myslovice a Kroměždice
podlimitní Zadáno 17.04.2018 09.05.2018 09:00
PD - společná zařízení v k.ú. Nevratice a Staré Smrkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 03.05.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016