Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova větrolamu VS11 v k.ú. Velký Karlov
podlimitní Zadáno 11.12.2017 08.01.2018 09:00
Koordinátor ICT projektu a analytické činnosti ve vztahu k IS SPU 2018-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2017 22.12.2017 12:00
Zajištění systémové, technické podpory aplikace Pozem+ a metodické podpory VFP
nadlimitní Zadáno 11.12.2017 15.01.2018 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šarovy
podlimitní Zadáno 07.12.2017 04.01.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Stanovice u Kuksu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2017 20.12.2017 10:00
Realizace lokálního biocentra LBC3 Brázdim
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2017 18.12.2017 15:00
Úklidové služby pro Pobočku Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2017 13.12.2017 09:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj - rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2017 18.12.2017 10:00
Zajištění systémové, technické podpory aplikací PROLAND a DMT Atlas a metodické podpory VFP
nadlimitní Zadáno 30.11.2017 05.01.2018 10:00
Vzdělávací akce - Správní řízení pro začátečníky, Správní řízení pro pokročilé, Správní řád, Správní řízení z pohledu účastníka řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2017 07.12.2017 12:00
Licenční podpora Microsoft Dynamics Navision pro období 2018-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 11.12.2017 11:00
Výstavba polních cest C 36, C 38 a úseku C 35 v k.ú. Paceřice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 12.12.2017 14:00
Projektová dokumentace Protipovodňové a protierozní opatření v k.ú. Zašová a Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 11.12.2017 09:00
Komplexní pozemková úprava Proruby
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 11.12.2017 09:00
Podpora a rozvoj aplikací Centrální dlužník, Insolvence a Ostatní pohledávky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2017 05.12.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016