Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba polních cest v k.ú. Senomaty, Hostokryje - C10 a C44
podlimitní Zadáno 04.03.2021 06.04.2021 10:00
Poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro oddělení správy majetku státu Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj a související administrativní činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 12.03.2021 09:00
Polní cesta C1 v k.ú. Bezděkov u Libice n. Doubravou (km 0,000-0,731)
podlimitní Zadáno 04.03.2021 22.03.2021 09:00
Dodatečné práce pro dokončení KoPÚ Budeč
nadlimitní Zadáno 04.03.2021 14.04.2021 09:00
Vyhotovení PD- Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnín 2
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 24.03.2021 09:00
Byšice - cesty HC2 a HC3
podlimitní Zadáno 04.03.2021 23.03.2021 08:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Lukavice v Čechách - polní cesty
podlimitní Zadáno 03.03.2021 22.03.2021 09:00
Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření
podlimitní Zadáno 03.03.2021 07.04.2021 09:00
Realizace HPC2 v k.ú. Doubrava u Lipové a PCV 11 v k.ú. Palič
podlimitní Zadáno 03.03.2021 29.03.2021 08:30
R 186 - Cesty VPC3a,b, DPC3a, VDH5 v k.ú. Újezd u HK
podlimitní Zadáno 03.03.2021 19.03.2021 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Víceměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2021 11.03.2021 09:00
Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5
podlimitní Zadáno 03.03.2021 31.03.2021 09:00
PD – Suchá retenční nádrž N2 v k.ú. Babolky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2021 29.03.2021 09:00
TDS - R 186 vodní nádrž VDH5 a cesty v k.ú. Újezd u HK
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2021 09.03.2021 10:00
Vyhotovení PD a zajištění AD na výsadbu zeleně v k. ú. Slatina u Hostouně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2021 18.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016