Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění provozní podpory a rozvoje aplikací
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018 26.11.2018 10:00
Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018 27.11.2018 09:00
Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Horní Bečva – lokalita „Na Planiskách“ II
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2018 19.11.2018 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2018 - 2020
podlimitní Zadáno 01.11.2018 03.12.2018 08:00
Licenční podpora agendového systému ASPU pro období 2019-2020
nadlimitní Zadáno 29.10.2018 30.11.2018 09:00
Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2019 - 2020
nadlimitní Zadáno 29.10.2018 29.11.2018 09:00
Kompletní zajišťování povinností a úkolů v oblastech energetických a ekologických požadavků
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2018 31.10.2018 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb
nadlimitní Zadáno 22.10.2018 23.11.2018 09:00
Náhradní výsadba a následná pěstební péče v k.ú. Vejprty
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 01.10.2018 12:00
Správa majetku okr. Jindřichův Hradec III.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 02.10.2018 10:00
Pasportizace staveb ve správě KPÚ pro Královéhradecký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018 04.10.2018 12:00
Náhradní výsadba na pozemcích p.č. 34/1 a 150/6 v k.ú. Těšíkov a na pozemku p.č. 68/7 v k.ú. Henčlov, včetně následné pěstební péče o vysazené dřeviny
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 27.09.2018 11:00
Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 26.09.2018 09:00
Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout
podlimitní Zadáno 10.09.2018 19.10.2018 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro legalizaci a provedení stavby SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 18.09.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016