Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Božice – stírací stroj česlí
podlimitní Zadáno 17.03.2021 14.04.2021 10:00
Zpracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Ústecký kraj 2021 – 2024
nadlimitní Zadáno 17.03.2021 19.04.2021 09:00
Lužec nad Vltavou - polní cesta VC6
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2021 08.04.2021 08:00
Výsadba LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC 3/13-13-18 v k.ú. Břežany II.
nadlimitní Zadáno 17.03.2021 11.05.2021 10:00
Polní cesty KoPÚ Vadkov – TDS, koordinátor bezpečnosti práce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2021 29.03.2021 09:00
Polní cesty KoPÚ Vadkov
podlimitní Zadáno 17.03.2021 07.04.2021 09:00
Stavba polních cest C01, C02, C03 v k.ú. Popice a Starovice
podlimitní Zadáno 15.03.2021 09.04.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru při stavbě cest HC10 a HC12 v k.ú. Víchovská Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 24.03.2021 10:00
Polní cesta HPC1 v k.ú. Adamov u Tupadel
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 16.04.2021 09:00
PD – Polní cesta C2 a větrolam IP 7 v k.ú. Strachotín
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 24.03.2021 09:00
Autorský dozor projektanta pro stavbu „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 22.03.2021 13:00
Polní cesty C10 a C12 v k.ú. Drahotěšice
podlimitní Zadáno 15.03.2021 01.04.2021 09:00
Polní cesty VPC9 Holedeč a VPC2 Stránky
podlimitní Zadáno 15.03.2021 01.04.2021 09:00
Hlavní polní cesty C8, C9 a C10 v k. ú. Bílavsko a C9 v k. ú. Chomýž
podlimitní Zadáno 11.03.2021 29.03.2021 09:00
TDS – Polní cesty P2, Pv33 a PV4 k.ú. Bánov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2021 19.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016