Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Opava, Ostrava-město, Nový Jičín a Frýdek-Místek 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2023 17.02.2023 09:00
Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Lešná
podlimitní Zadáno 08.02.2023 24.02.2023 08:00
Zajištění úklidových služeb pro prostory Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj na rok 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 21.02.2023 09:00
Geotechnický průzkum v k.ú. Ústí nad Mží
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 15.02.2023 09:00
TDS nad výstavbou příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2023 16.02.2023 09:00
Výsadba biokoridoru s funkcí větrolamu LBK11a v k. ú. Měnín
nadlimitní Zadáno 07.02.2023 10.03.2023 09:00
Grafický software (CAD) pro pozemkové úpravy Proland – systémová a technická podpora
nadlimitní Zadáno 07.02.2023 10.03.2023 10:00
Protierozní a vodohospodářská opatření SDSO1, MEZ1, MEZ2, PŘ1, PŘ2, PŘ3a, PŘ3b, PRU1 k. ú. Maršov u Uherského Brodu a k. ú. Pašovice na Moravě
podlimitní Zadáno 06.02.2023 23.02.2023 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Zálesí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2023 14.02.2023 09:00
Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice
podlimitní Zadáno 06.02.2023 23.02.2023 08:00
Kácení a ořez stromů na pozemcích ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na rok 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2023 15.02.2023 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor na novostavbu polní cesty HC11-R vč. odvodnění a ozelenění v k.ú. Vráž u Berouna
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2023 22.02.2023 10:00
Realizace prvků USES v k.ú. Břežany II. a v k.ú. Radovesnice II.
nadlimitní Zadáno 06.02.2023 15.03.2023 09:00
Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy
podlimitní Zadáno 03.02.2023 23.02.2023 10:00
Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy
podlimitní Zadáno 03.02.2023 22.02.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016