Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 1: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Královéhradecký kraj a pro Pobočku Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 10.07.2023 13:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Královéhradecký kraj na období 2023-2026
VZ malého rozsahu Zadávání 19.06.2023
TDS na "Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas" a "Realizace polní cesty HC9-R a alejová výsadba IP4 v k.ú. Horní Hradiště" včetně BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 26.06.2023 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Protierozní opatření v k. ú. Tetětice“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 27.06.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nosislav a v k.ú. Židlochovice
nadlimitní Zadáno 16.06.2023 18.07.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy a Úhelnice
nadlimitní Zadáno 15.06.2023 14.08.2023 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Páleček, Nabdín a Kačice
nadlimitní Zadáno 15.06.2023 09.08.2023 08:30
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Polní cesty HC3 v k. ú. Počenice a CH1 v k. ú. Uhřice u Kroměříže“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 27.06.2023 08:00
KoPÚ v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic
podlimitní Zadáno 13.06.2023 29.06.2023 09:00
PD - polní cesty, vodohospodářská opatření a liniová zeleň v k.ú. Stanoviště na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 26.06.2023 09:00
Zpracování PD a výkon AD pro vodohospodářská opatření, protierozní průleh a polní cestu VC7 v k.ú. Kotel
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2023 20.06.2023 09:00
Stavba suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova
podlimitní Zadáno 09.06.2023 27.06.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jiřice u Miroslavi
nadlimitní Zadáno 09.06.2023 18.07.2023 09:00
JPÚ projekční práce - příděly okres Litoměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 19.06.2023 09:00
KoPÚ Nová Oleška
nadlimitní Zadáno 08.06.2023 13.07.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016