Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 6: Ocenění staveb, stavebních pozemků a věcných břemen v Královéhradeckém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 5: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 4: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 3: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 2: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 1: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Královéhradecký kraj na období 2023-2024
VZ malého rozsahu Zadávání 03.02.2023
Revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení v k. ú. Bohdalovice u Větřní
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 15.02.2023 08:00
TDS - Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 17.02.2023 09:00
TDS na stavbě LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k. ú. Bořitov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 16.02.2023 09:00
Koordinátor BOZP na stavbě LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k. ú. Bořitov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 16.02.2023 09:00
Koordinátor BOZP - Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 16.02.2023 09:00
Dosadba biocentra BC17 Ostudy a realizace mokřadu č. 2 v k. ú. Střílky
podlimitní Zadáno 02.02.2023 21.02.2023 08:00
Stabilizace strží k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a k. ú. Vážany u Uherského Hradiště
podlimitní Zadáno 02.02.2023 21.02.2023 09:00
Výstavba MVN a tůní v k. ú. Chodská Lhota
podlimitní Zadáno 02.02.2023 22.02.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016