Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektové dokumentace a AD v k.ú. Praskačka, Habřina - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2018 28.06.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Dobrá Voda a v k.ú. Horní Dobrá Voda
nadlimitní Zadáno 19.06.2018 14.08.2018 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šenov u Nového Jičína
nadlimitní Zadáno 19.06.2018 30.07.2018 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Krakořice - I.etapa
podlimitní Zadáno 19.06.2018 09.07.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery
nadlimitní Zadáno 18.06.2018 07.08.2018 08:30
Zajištění autorského dozoru stavebníka na akci Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny včetně ozelenění
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 25.06.2018 10:00
Překládka sítě elektronických komunikací CETIN v k. ú. Vrábče
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 01.08.2018 12:00
Polní cesty v k.ú. Vizovice a v k.ú. Lhotsko II
podlimitní Zadáno 15.06.2018 12.07.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Kestřany a k. ú. Lhota u Kestřan
nadlimitní Zadáno 15.06.2018 25.07.2018 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na akci Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny včetně ozelenění
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 22.06.2018 10:00
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, Pobočka Uherské Hradiště 2018 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 27.06.2018 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor – PSZ v k.ú. Ohníč a v k.ú. Lysec
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 10.07.2018 14:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP pro akci: Holanský rybník, městys Holany - Oprava sdruženého objektu a hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 22.06.2018 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rudice a Šumice
nadlimitní Zadáno 11.06.2018 13.07.2018 09:00
Sečení Českolipsko
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 25.06.2018 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016