Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování servisu kopírovacích, tiskových a skenovacích zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2021 01.03.2021 10:00
Stavba poldru Pol1 s polní cestou C7 v k. ú. Hostěrádky
podlimitní Zadáno 12.02.2021 02.03.2021 09:00
Polní cesty C2 v k.ú. Machová a C8 v k.ú. Sazovice
podlimitní Zadáno 11.02.2021 01.03.2021 09:00
Realizace polní cesty C3 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic
podlimitní Zadáno 11.02.2021 02.03.2021 09:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2021 22.02.2021 13:00
Polní cesta HC6 a HC7 v k.ú. Košice u Soběslavi
podlimitní Zadáno 11.02.2021 08.03.2021 10:00
TDS a koordinátor BOZP - Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2021 22.02.2021 09:00
Realizace polní cesty VPC30 v k.ú. Břilice
podlimitní Zadáno 11.02.2021 01.03.2021 09:00
Vedlejší polní cesta VPCr2 v k.ú. Hradčovice
podlimitní Zadáno 11.02.2021 01.03.2021 09:00
Revitalizace zatrubněného toku IP N Bahnitý a polní cesta VPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic
podlimitní Zadáno 11.02.2021 03.03.2021 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor na Realizaci SZ Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2021 01.03.2021 10:00
Rekonstrukce rybníku Hlíza a části cesty HC2 v k.ú. Dřevěnice
podlimitní Zadáno 11.02.2021 22.03.2021 09:00
SW úprava ISU - Vytvoření nového zdroje financování pozemkových úprav
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2021 12.02.2021 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice
nadlimitní Příjem nabídek 10.02.2021 07.06.2021 09:00
Vysoká Libeň - polní cesty VPC6a, VPC6b a DO13, LBC 290 a LBK 83 - TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 17.02.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016