Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střeziměřice
podlimitní Zadáno 20.07.2022 05.08.2022 09:00
Vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro rekonstrukci polní cesty HC1-R v k.ú. Žďár v Podbezdězí včetně geotechnického průzkumu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 03.08.2022 09:00
Objednávka na opravu vodovodního řadu Tuřany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.07.2022 20.07.2022 08:00
Realizace HC1-R v k.ú. Štítary
podlimitní Zadáno 20.07.2022 11.08.2022 09:00
Oprava části plynové kotelny III. kategorie s kotli na zemní plyn – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 05.08.2022 09:00
Šetření spokojenosti zaměstnanců Státního pozemkového úřadu na období 2022-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 20.07.2022 10:00
PD a AD pro realizaci PSZ Tvrdín, Mirošovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 29.07.2022 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Bohdanovice
nadlimitní Zadáno 18.07.2022 01.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí
podlimitní Zadáno 18.07.2022 04.08.2022 09:00
TDS na stavbu polní cesty NCH 1 v kat. území Obděnice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2022 26.07.2022 10:00
Realizace ÚSES v k.ú. Měrovice nad Hanou
nadlimitní Zadáno 18.07.2022 19.08.2022 09:00
TDS a BOZP u stavby Realizace společných zařízení Pokřikov - 1. část
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2022 28.07.2022 10:00
Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2022 01.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany
nadlimitní Zadáno 15.07.2022 23.08.2022 09:00
Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic
podlimitní Zadáno 15.07.2022 04.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016