Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Účelové komunikace R7 a N8 v k.ú Rukáveč
podlimitní Zadáno 24.06.2020 13.07.2020 09:00
Stavba polních cest C15, C16 a vodní nádrže VN100 v k.ú. Vlčice u Blovic
podlimitní Zadáno 24.06.2020 13.07.2020 13:00
Zajištění správy sídla ústředí SPÚ včetně zajištění provozu kotelen a údržby budov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 08.07.2020 10:00
Polní cesta HC3 v k.ú. Vlčice u Trutnova
podlimitní Zadáno 24.06.2020 13.07.2020 09:00
Polní cesty C4 a C30A v k.ú. Kohoutov
podlimitní Zadáno 24.06.2020 13.07.2020 12:30
Stavba tůní T1 a T2 v k.ú. Bílov v Čechách
podlimitní Zadáno 24.06.2020 13.07.2020 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP polních cest C4 a C30A v Kohoutově
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 30.06.2020 10:00
Polní cesta SO1 a odvodňovací příkop SO4 v k.ú. Klentnice
podlimitní Zadáno 23.06.2020 10.07.2020 09:00
Stavba VN v k.ú. Buček
podlimitní Zadáno 23.06.2020 14.07.2020 10:00
Polní cesta Cehnice - Mladějovice
podlimitní Zadáno 23.06.2020 14.07.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rokliny
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 08.07.2020 09:00
Realizace větrolamu V1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 10.07.2020 09:00
Vodohospodářská opatření v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 08.07.2020 09:00
TDI a koordinátor BOZP staveb PC23 Hvožďany, PS12 Klečaty, PV11,PH3 Stok. Lhota, SU6, 7, 9 Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 03.07.2020 00:00
Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Podsedice – obnova Podhrázského rybníka II.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 01.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016