Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Nové Lhotice
podlimitní Zadáno 17.06.2019 08.07.2019 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2019 - 2021
nadlimitní Zadáno 14.06.2019 18.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Bedřichův Světec
podlimitní Zadáno 14.06.2019 19.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí
nadlimitní Zadáno 13.06.2019 22.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi
podlimitní Zadáno 12.06.2019 02.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Roseč
podlimitní Zadáno 12.06.2019 03.07.2019 09:00
KoPÚ Chorušice s částí k. ú. Mělnické Vtelno a Zahájí u Chorušic
podlimitní Zadáno 12.06.2019 01.07.2019 08:00
Rekonstrukce toalet a zázemí budovy "B" ústředí SPÚ
podlimitní Zadáno 11.06.2019 08.07.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Skalice, Vodranty a Drobovice
podlimitní Zadáno 11.06.2019 10.07.2019 08:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nové Sedliště
podlimitní Zadáno 10.06.2019 01.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ludéřov
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 11.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Novičí
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 03.07.2019 09:00
Novostavba polní cesty C3 a odvodňovacího příkopu OP 3 v k.ú. Trubská, okres Beroun (a další navazující vodohospodářská opatření)
podlimitní Zadáno 10.06.2019 02.07.2019 09:00
Část 1) Komplexní pozemkové úpravy Městec
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 31.07.2019 09:00
Část 2) Komplexní pozemkové úpravy Ostrov
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 31.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016