Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup GNSS zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 06.06.2019 10:00
KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky
nadlimitní Zadáno 23.05.2019 01.07.2019 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Veselí a v k.ú. Veselská Lhota
nadlimitní Zadáno 22.05.2019 24.06.2019 08:30
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kotovice a v k.ú. Záluží
nadlimitní Zadáno 22.05.2019 02.07.2019 09:00
Krajinotvorná nádrž a výsadba zeleně v k.ú. Vranovice - I. etapa
podlimitní Zadáno 21.05.2019 06.06.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín
nadlimitní Zadáno 21.05.2019 26.06.2019 08:30
Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Stěžery
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 05.06.2019 08:30
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč
podlimitní Zadáno 20.05.2019 24.06.2019 09:00
Mokřad 3 v k.ú. Bynovec
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 10.06.2019 09:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pelejovice
podlimitní Zadáno 17.05.2019 17.06.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pomezí nad Ohří a Dolní Hraničná
podlimitní Zadáno 17.05.2019 10.06.2019 08:00
Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
nadlimitní Vyhodnoceno 16.05.2019 17.06.2019 10:00
Část 1: Nový agendový informační systém
nadlimitní Zadáno 16.05.2019 24.06.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní
podlimitní Zadáno 16.05.2019 05.06.2019 08:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Strupčice a Sušany
nadlimitní Zadáno 15.05.2019 21.06.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016