Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlovice a Měrkovice
nadlimitní Zadáno 23.06.2021 28.07.2021 09:00
Výkon TDS při realizaci VN 1 v k. ú. Děpoltovice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2021 01.07.2021 08:00
Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov – rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2021 12.07.2021 08:00
Údržba HOZ Sady
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2021 25.06.2021 10:00
Studie odtokových poměrů v k. ú. Pozdeň, Hřešice, Srbeč a Milý
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 08.07.2021 10:00
Realizace biokoridoru IIBK3 k.ú. Dvory u Nymburka včetně následné 3-leté péče
podlimitní Zadáno 22.06.2021 15.07.2021 10:00
Realizace polních cest C11 - Seletice - Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany, C1 - Žitovlice, rekonstrukce Propustku P1 - Seletice
podlimitní Zadáno 22.06.2021 16.07.2021 10:00
PD – Polní cesta HC 01 včetně IP v k.ú. Dolní Věstonice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 02.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvčeves, vč. ucelené části k.ú. Sovětice a Horní Černůtky
podlimitní Zadáno 21.06.2021 12.07.2021 09:00
Výstavba cesty HPC10 v k.ú. Ohníč
podlimitní Zadáno 21.06.2021 12.07.2021 09:00
Výstavba polní cesty VPC 3 v k.ú. Pravětice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 02.07.2021 10:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2021 - 2024
nadlimitní Zadáno 21.06.2021 23.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice
nadlimitní Zadáno 18.06.2021 22.07.2021 09:00
Analýza rizika kontaminovaného území - Podbořanský Rohozec
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 30.06.2021 10:00
Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Malá Bystřice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 01.07.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016