Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD a AD PSZ Suletice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 15.03.2023 09:00
Objednávka na zajištění rozborů pitné a odpadní vody 2023 - 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.03.2023 06.03.2023 10:00
Velkolhotský rybník, k.ú. Lhoty u Potštejna
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 20.03.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dalovy a Teplýšovice
nadlimitní Zadáno 02.03.2023 05.04.2023 08:30
Realizace krajinotvorných a protierozních opatření v k.ú. Němčičky u Hustopečí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 21.03.2023 09:00
Projektová dokumentace, stavební povolení a autorský dozor k realizaci PSZ v k.ú. Ublo
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 02.03.2023 00:00
Realizace protierozní meze TO1 a příkopu PR1 v k. ú. Sedlec u Poběžovic
podlimitní Zadáno 28.02.2023 20.03.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeraz
podlimitní Zadáno 28.02.2023 20.03.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vesce u Soběslavi
podlimitní Zadáno 28.02.2023 17.03.2023 09:00
Výsadba biokoridorů v k.ú. Šakvice
nadlimitní Zadáno 28.02.2023 03.04.2023 09:00
"Technický dozor stavebníka při realizaci akce „Dosadba biocentra BC17 Ostudy a realizace mokřadu č. 2 v k. ú. Střílky"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 08.03.2023 09:00
Posouzení projektů Státního pozemkového úřadu zařazených do programu „Národní plán obnovy“ z hlediska dodržení zásady „Do No Significant Harm“ – „významně nepoškozovat, také zásadně nepoškozovat environmentální cíle“, „zásada zásadně neškodit“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 07.03.2023 10:00
TDS Protierozní a vodohospodářská opatření SDSO1, MEZ1, MEZ2, PŘ1, PŘ2, PŘ3a, PŘ3b, PRU1 k. ú. Maršov u Uherského Brodu a k. ú. Pašovice na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 06.03.2023 00:00
TDS Stabilizace strží, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a Vážany u Uherského Hradiště
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 06.03.2023 23:00
Výsadba LBK 05, LBK 06 a LBC 01 a+b v k.ú. Jevišovice
nadlimitní Zadáno 27.02.2023 31.03.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016