Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milavče a Radonice u Milavčí
nadlimitní Zadáno 20.07.2023 11.09.2023 09:00
KoPÚ Úhošťany
nadlimitní Zadáno 20.07.2023 23.08.2023 09:00
Zpracování PD pro polní cesty VC 22, VC10 a HC4 v k. ú. Pravonín, okres Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 31.07.2023 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočín u Kralovic
podlimitní Zadáno 19.07.2023 21.08.2023 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Křelovice u Pelhřimova
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 01.08.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Přemyslovice
nadlimitní Zadáno 19.07.2023 05.09.2023 09:00
Zpracování návrhů 2 KoPÚ - KoPÚ Rváčov a KoPÚ Košov
nadlimitní Zadáno 18.07.2023 18.08.2023 09:00
Poskytování odborných výkonů charakteru komplexních právních služeb v oblasti ICT – nesporná agenda – pro Odbor ICT a Sekci provozních činností
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2023 25.07.2023 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťálková – část JIH
podlimitní Zadáno 14.07.2023 10.08.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ústí u Vsetína
podlimitní Zadáno 14.07.2023 08.08.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlechov
nadlimitní Zadáno 14.07.2023 15.08.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnolec
nadlimitní Zadáno 14.07.2023 25.08.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Neznášov
nadlimitní Zadáno 14.07.2023 15.08.2023 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov
nadlimitní Zadáno 14.07.2023 15.08.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Červená Voda
nadlimitní Zadáno 14.07.2023 21.08.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016