Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD pro vodní nádrže MVN7, MVN8, MVN10 a MVN11 v k.ú. Andělka
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 28.03.2022 09:00
Zajištění služeb projektového řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 17.03.2022 12:00
Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Šternberka a Nová Dědina u Uničova
VZ malého rozsahu Zadávání 15.03.2022
1) PD KoPÚ Paseka u Šternberka III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 28.03.2022 09:00
2) PD KoPÚ Nová Dědina u Uničova I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 28.03.2022 09:00
Zhotovení projektové dokumentace k zajištění opravy havarijního stavu propustku Lupenice, obec Lupenice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2022 22.03.2022 10:00
Projektová dokumentace "Protierozní a vodohospodářská opatření SDSO1, MEZ1, MEZ2, PŘ1, PŘ2, PŘ3a, PŘ3b, PRU1, k.ú. Maršov u Uherského Brodu a k.ú. Pašovice na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2022 18.03.2022 08:00
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb. pro výstavbu tří suchých nádrží a rekonstrukci jedné vodní nádrže v k.ú. Brniště a Velký Grunov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.03.2022 09.03.2022 17:00
Hodnocení záměru dle § 45i zák. č.114/192 Sb. pro účely PSZ KoPÚ Šumice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 10.03.2022 14:00
Hodnocení záměru dle § 67 zák. č.114/1992 Sb. pro účely PSZ KoPÚ Šumice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 10.03.2022 23:00
Kanál Krhovice - Hevlín, projektová dokumentace na rekonstrukci akvaduktu přes Černou strouhu
podlimitní Vyhodnoceno 07.03.2022 23.03.2022 09:00
TDS na stavbě MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 14.03.2022 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro protierozní mez TO1 a příkop PR1 v k. ú. Sedlec u Poběžovic, realizace z NPO
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 16.03.2022 09:00
TDS a BOZP pro realizaci Stráž u Tachova PR1 + TTP1N
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 08.03.2022 09:00
Projektová dokumentace Lokální biokoridor LBK2, LBK3, lokální biocentrum LBC1, LBC3, LBC4, k.ú. Tupesy na Moravě a k.ú. Břestek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 25.02.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016