Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace a autorský dozor na novostavbu polní cesty HC11-R vč. odvodnění a ozelenění v k.ú. Vráž u Berouna
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2023 22.02.2023 10:00
Realizace prvků USES v k.ú. Břežany II. a v k.ú. Radovesnice II.
nadlimitní Zadáno 06.02.2023 15.03.2023 09:00
Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy
podlimitní Zadáno 03.02.2023 23.02.2023 10:00
Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy
podlimitní Zadáno 03.02.2023 22.02.2023 08:00
Část 6: Ocenění staveb, stavebních pozemků a věcných břemen v Královéhradeckém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 5: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 4: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 3: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 2: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Část 1: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 21.02.2023 10:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Královéhradecký kraj na období 2023-2024
VZ malého rozsahu Zadávání 03.02.2023
TDS - Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 17.02.2023 09:00
TDS na stavbě LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k. ú. Bořitov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 16.02.2023 09:00
Koordinátor BOZP na stavbě LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k. ú. Bořitov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 16.02.2023 09:00
Koordinátor BOZP - Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 16.02.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016