Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS - Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 09.04.2021 09:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Pelhřimov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 14.04.2021 09:00
Projekty pro realizaci společných zařízení - okres Náchod 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 15.04.2021 12:00
Stavba protierozního a protipovodňového opatření v k.ú. Čejč lokalita Doliny
podlimitní Zadáno 30.03.2021 20.04.2021 09:00
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, UH 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2021 14.04.2021 09:00
Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Ochoz u Konice - I. etapa
podlimitní Zadáno 30.03.2021 19.04.2021 09:00
Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice
podlimitní Zadáno 29.03.2021 19.04.2021 13:00
Geodetické služby 01/2021 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 13.04.2021 09:00
R 179 – Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021
podlimitní Zadáno 29.03.2021 19.04.2021 09:00
Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra
podlimitní Zadáno 29.03.2021 30.04.2021 09:00
Poskytnutí užívacích práv k programovému vybavení a datovým souborům ÚRS a poskytnutí dalších služeb a podpory
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 15.04.2021 10:00
Polní cesty C2, C15, příkopy a zemní val v k. ú. Cakov
podlimitní Zadáno 29.03.2021 21.04.2021 09:00
TDS a koordinátor BOZP - Účelové komunikace v k.ú. Slabčice, Nemějice a Písecká Smoleč
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 01.04.2021 14:00
Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Brod u Stříbra, v k.ú. Kokašice a v k.ú. Okrouhlé Hradiště
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 14.04.2021 09:00
Zajištění BOZP na akci rekonstrukce polní cesty C42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2021 29.03.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016