Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kácení 2022 v Jihočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 15.12.2021 09:00
VP1 - rybník "Svět" a polní cesta NCV 2 v k. ú. Obděnice
podlimitní Zadáno 06.12.2021 22.12.2021 08:30
Licence Adobe Acrobat Professional
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 07.12.2021 00:00
TDS a koordinátor BOZP při realizaci staveb Polní cesty v k.ú. Dolní Chřibská a Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2021 15.12.2021 09:00
Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2021 15.12.2021 08:30
Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ v Jihlavě a v Třebíči v letech 2022 a 2023
podlimitní Zadáno 30.11.2021 17.12.2021 08:00
Licence webové aplikace NemoKalk, modul "Cena zjištěná"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2021 01.12.2021 06:00
Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2021 09.12.2021 09:00
Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k. ú. Třebihošť
podlimitní Zadáno 29.11.2021 15.12.2021 09:00
Trvalá licence PiX4Dmapper
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2021 29.11.2021 00:00
PD – Polní cesty, PEO a doprovodná zeleň v k.ú. Bratčice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2021 09.12.2021 08:00
TDS a BOZP při stavbě poldrů Nové Dvory, Nová Ves nad Popelkou a cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 06.12.2021 09:00
Zhotovení projektové dokumentace k zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 02.12.2021 12:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2022,2023
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 07.12.2021 10:00
SW úprava aplikace Monitoring čerpání finančních prostředků PÚ – Vytvoření nového zdroje financování
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 25.11.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016