Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon technického dozoru stavebníka - Rekonstrukce polní cesty C3 v k.ú. Tetín u Berouna
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 09.06.2020 09:00
Rekonstrukce polní cesty C-1 v k.ú. Malá Kraš
podlimitní Vyhodnoceno 29.05.2020 16.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebelice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 12.06.2020 09:00
Technický dozor stavebníka na stavbě polní cesty PC23 a interakčního prvku IP12 v k. ú. Kotvrdovice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 08.06.2020 13:00
Realizace polních cest C8 Seletice a C6 v k. ú. Doubravany
podlimitní Hodnocení 29.05.2020 03.07.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka - Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská okr. Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 12.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječí - část 2
podlimitní Hodnocení 28.05.2020 16.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martínkovice
nadlimitní Hodnocení 28.05.2020 01.07.2020 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jetřichov
nadlimitní Hodnocení 28.05.2020 29.06.2020 08:30
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Volfířov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 09.06.2020 10:00
Polní cesta PC23 a IP12 v k.ú. Kotvrdovice
podlimitní Hodnocení 28.05.2020 17.06.2020 09:00
Údržba HOZ Přerovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 08.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd
nadlimitní Vyhodnoceno 27.05.2020 08.07.2020 10:00
Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Charvatce u Jabkenic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 15.06.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Doubravník
podlimitní Hodnocení 27.05.2020 29.06.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016