Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění SW Maintenance na produkt Kofax Express Desktop
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2019 22.11.2019 10:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná
podlimitní Zadáno 12.11.2019 02.12.2019 08:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Krásný Dvůr
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019 21.11.2019 10:00
Pořízení licencí Microsoft Dynamics 365 Business Central
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2019 19.11.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Huntířov a Komplexní pozemková úprava Kocléřov
nadlimitní Vyhodnoceno 08.11.2019 06.01.2020 14:00
Předběžná tržní konzultace - Dodávka systému pro centrální správu logů
nadlimitní Zadávání 08.11.2019 24.11.2019 23:59
Studie odtokových poměrů v k.ú. Pavlovice nad Mží a v k.ú. Telice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2019 18.11.2019 10:00
Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro okres Trutnov na období 2019-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2019 19.11.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Oldřiš u Hlinska
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2019 15.11.2019 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro SPÚ, Pobočku Olomouc - rok 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 11.11.2019 14:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ JmK a Pobočku Brno 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 13.11.2019 09:00
B-B-V. 1. stavba – rekonstrukce budovy závlahové ČS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2019 12.11.2019 15:00
Studie klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2019 29.10.2019 09:00
B-B-V 1. stavba - ČS 1 - Kompenzace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2019 05.11.2019 15:00
Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horky u Dubé
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 25.10.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016