Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba nádrže VN1, soustavy tůní a PEO zalesnění v k.ú. Hrušky u Brna
podlimitní Zadáno 02.02.2023 21.02.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov a k.ú. Dolní Bolíkov – Nová Ves - dopracování
podlimitní Zadáno 02.02.2023 24.02.2023 10:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro Moravskoslezský kraj na rok 2023-2025
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2023 10.02.2023 09:00
KoPÚ v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice - upřesnění přídělů - dokončení
podlimitní Zadáno 02.02.2023 20.02.2023 09:00
Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenka
podlimitní Zadáno 01.02.2023 20.02.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Branov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 22.02.2023 08:30
TDS - R189 Vodní nádrž Kozlák, RK1, cesty v k.ú. Lužec n. Cidlinou
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 14.02.2023 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Žulová
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 10.02.2023 09:00
Autorský dozor stavebníka pro stavbu: Realizace LBC v k.ú. Tomíkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 08.02.2023 09:00
Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko
podlimitní Zadáno 01.02.2023 24.02.2023 09:00
Realizace Vodní nádrže „Horšín“, k.ú. Božejovice
podlimitní Zadáno 01.02.2023 01.03.2023 09:00
Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - II. etapa
podlimitní Zadáno 31.01.2023 16.02.2023 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Prostějovičky
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2023 09.02.2023 09:00
Výsadba lokálního biokoridoru LBK II v k.ú. Rapotice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2023 01.03.2023 08:00
R 189 – Vodní nádrž Kozlák, RK1, DC25, VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou
podlimitní Zadáno 30.01.2023 16.02.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016