Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výsadba v k.ú. Verneřice a k.ú. Blankartice
nadlimitní Zadáno 18.01.2023
Projekt 2: Výsadba LBC9, LBK64 a KZ1 v k.ú. Verneřice
nadlimitní Zadáno 18.01.2023 21.02.2023 09:00
Projekt 1: Výsadba TEO1 k.ú. Blankartice
nadlimitní Zadáno 18.01.2023 21.02.2023 09:00
PTK na zajištění tiskových služeb pro potřeby SPÚ
nadlimitní Zadávání 18.01.2023 10.02.2023 23:59
Geotechnický průzkum Vlčkovice a Těchonín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2023 23.01.2023 09:00
Vodní nádrž N1 (Kozáky) v k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic
podlimitní Zadáno 17.01.2023 06.02.2023 08:00
Biokoridory, větrolam Libořice a Železná u Libořic
nadlimitní Zadáno 17.01.2023 27.02.2023 09:00
Zajištění úklidových služeb pro KPÚ pro Královéhradecký kraj a Pobočka Hradec Králové (2023-2025)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2023 24.01.2023 13:00
PTK na pronájem serverové infrastruktury v datových centrech
nadlimitní Zadávání 16.01.2023 01.02.2023 23:59
Vodní nádrž VN1 v k.ú. Olešenka
podlimitní Zadáno 16.01.2023 14.02.2023 08:00
Výsadba zeleně v k. ú. Slatina u Hostouně_II
nadlimitní Hodnocení 13.01.2023 01.03.2023 10:00
Zatravněná údolnice ZÚ1 včetně rozšíření stávající tůně T1 v k.ú. Pozďátky
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2023 30.01.2023 08:00
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Nedakonice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2023 18.01.2023 18:00
PTK na nákup pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
nadlimitní Zadávání 13.01.2023 31.01.2023 23:59
Plošná výsadba zeleně v k.ú. Bořislav
nadlimitní Zadáno 13.01.2023 15.02.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016