Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2023 06.03.2023 10:00
Výsadba biokoridoru BK1 v k. ú. Bosonohy
nadlimitní Zadáno 24.02.2023 03.04.2023 09:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Polní cesta VC3, brod B2 a svodný průleh SV1 v k.ú. Komárovice u Jihlavy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 09.03.2023 10:00
KoPÚ Žežice u Chuderova
nadlimitní Zadáno 22.02.2023 29.03.2023 09:00
Ozelenění biokoridorů LBK5, LBK6 a biocentra BC1 v k.ú. Polerady u Prahy
nadlimitní Zadáno 22.02.2023 26.04.2023 09:00
Přepracování položkového soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem pro Polní cestu C2 v k.ú. Osoblaha - SO 801 Výsadba zeleně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2023 22.02.2023 00:00
PD - PC CP2, CP3, CP4 v k. ú. Knínice u Boskovic a PC C28 včetně LBK1 v k. ú. Šebetov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 07.03.2023 08:00
Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Přerov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 02.03.2023 09:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbě Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 03.03.2023 10:00
Projektová dokumentace, stavební povolení a autorský dozor k realizaci PSZ v k.ú. Šarovy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 22.02.2023 00:00
Realizace prezentačního stánku na vybraných veletrzích v roce 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2023 28.02.2023 10:00
KoPÚ Radešín u Lipové a Libov
nadlimitní Zadáno 20.02.2023 27.03.2023 09:00
Výzva č. 61 k podání nabídek v kategorii A1-HK: Údržba HOZ Volárna
nadlimitní Zadáno 20.02.2023 06.03.2023 09:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Polní cesta HPC1 v k.ú. Knínice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2023 28.02.2023 10:00
Realizace prvků PSZ v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové – část B
nadlimitní Zadáno 17.02.2023 22.03.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016