Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hodnocení záměru dle § 67 zák. č.114/1992 Sb. pro účely PSZ KoPÚ Šumice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 10.03.2022 23:00
Kanál Krhovice - Hevlín, projektová dokumentace na rekonstrukci akvaduktu přes Černou strouhu
podlimitní Vyhodnoceno 07.03.2022 23.03.2022 09:00
TDS na stavbě MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 14.03.2022 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro protierozní mez TO1 a příkop PR1 v k. ú. Sedlec u Poběžovic, realizace z NPO
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 16.03.2022 09:00
TDS a BOZP pro realizaci Stráž u Tachova PR1 + TTP1N
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 08.03.2022 09:00
Projektová dokumentace Lokální biokoridor LBK2, LBK3, lokální biocentrum LBC1, LBC3, LBC4, k.ú. Tupesy na Moravě a k.ú. Břestek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 25.02.2022 13:00
Zajištění provozní podpory ISU
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2022 17.02.2022 00:00
VZMR - zajištění rámcových dohod pro servis služebních vozidel KPÚ Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2022 15.03.2022 00:00
Projektová dokumentace - Společná zařízení v k.ú. Rzy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2022 23.02.2022 09:00
Grafický software (CAD) pro pozemkové úpravy Proland - systémová a technická podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2022 28.02.2022 10:00
Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků
podlimitní Zadáno 11.02.2022 15.03.2022 09:00
Projektová dokumentace – Společná zařízení (IP1) v k.ú. Dolní Morava
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 16.02.2022 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při výstavbě polních cest v k.ú. Řevničov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2022 16.02.2022 08:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k. ú. Kvasice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2022 18.02.2022 08:00
PD Suchá nádrž VN1, k.ú. Přečkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2022 15.02.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016