Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka znaleckého posudku 71/2024/Smu/Priv k Rámcové dohodě č. 1300-2023-523101 25.01.2024
Akceptace objednávky - Zpracování dokumentace vodního díla na p.p.č. 1588/2 v k.ú. Kerhartice 22.01.2024
Objednávka - Řešení pro zabezpečení e-mailové komunikace FortiMail 22.01.2024
SoD JPÚ pro odstranění parcel ZE v k.ú. Drnholec 22.01.2024
SoD JPÚ pro odstranění parcel ZE v k.ú. Novosedly na Moravě 22.01.2024
Studie odtokových poměrů s důrazem na větrnou erozi v k.ú. Mikulov na Moravě, Dolní Dunajovice, Bavory a Perná 22.01.2024
Objednávka zpracování provozního řádu na hlavních závlahových zařízeních (HZZ) "Provozní řády na HZZ" 19.01.2024
Smlouva o dílo na zhotovení stavby (NPO) - Protierozní opatření v k.ú. Dubenec - II. etapa 19.01.2024
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo - Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci otopného systému v administrativní budově v Hradci Králové 18.01.2024
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 01/24 18.01.2024
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 02/24 18.01.2024
Smlouva o dílo - Vytyčení KoPÚ Pohradice a Lukov 18.01.2024
Rámcová dohoda - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Jihočeský kraj do roku 2025 17.01.2024
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ "Údržba HOZ Bořice" 16.01.2024
Objednávka č. 58 k rámcové dohodě - kácení v k.ú. Bystřice 14.01.2024
Objednávka č. 4 - Rámcová dohoda - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2023-2024, okres Šumperk a Jeseník 11.01.2024
Smlouva o dílo na AD projektanta VHO a PCE PSZ Lukov 09.01.2024
Smlouva o dílo na PD s GTP VHO a PCE PSZ Lukov 09.01.2024
Objednávka - vyčíslení nákladů nutných k vynaložení na odstranění a likvidaci nelegální skládky v k.ú. Dolejší Kunčice 08.01.2024
Objednávka na oplocení a dosadba Lestkov IP2 03.01.2024