Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na vypracování projektových dokumentací - PD a AD pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky 16.06.2022
SMLOUVA O NÁKUPU ICT PROSTŘEDKŮ NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNS 2017 - 60. KOLO – MONITORY PRO SPÚ 16.06.2022
IGP pro PSZ KoPU Novičí 15.06.2022
Objednávka k Posouzení projektů SPÚ zařazených do programu „Národní plán obnovy“ z hlediska dodržení zásady „Do Not Significant Harm“ – „významně nepoškozovat, také zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“ (dále jen DNSH). 15.06.2022
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Kostelany nad Moravou 15.06.2022
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách v okrese Vsetín 2022 - 2024 15.06.2022
Rámcová dohoda - Zajištění expertní podpory při posouzení návrhů plánů společných zařízení nebo projektových dokumentací pro realizaci stavby v rámci činnosti Regionálních dokumentačních komisí - VII. 15.06.2022
Smlouva o dílo číslo 481-2022-505205 - Projektová dokumentace – Společná zařízení KoPÚ Netolice, KoPÚ Volovice a KoPÚ Němčice u Netolic 15.06.2022
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru při realizaci výsadby zeleně k.ú. Blankartice a k.ú. Verneřice 15.06.2022
Smlouva o dílo - projektová dokumentace na výsadbu zeleně v k.ú. Blankartice a k.ú. Veneřice 15.06.2022
Smlouva o dílo - Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Starkoč 15.06.2022
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel 2022-2024 - Pobočka Kladno 14.06.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Hradecko, Trutnovsko" 14.06.2022
Objednávka - Nákup uhlí Blšany čp. 196 13.06.2022
Smlouva o dílo na zpracování jednoduché pozemkové úpravy Lipník u Hrotovic 13.06.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Roudné" 13.06.2022
Změna PSZ vč. DTR - KoPÚ v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí 13.06.2022
Smlouva o dílo na předběžný geotechnický průzkum v k. ú. Janovice u Frýdku-Místku 12.06.2022
Smlouva o dílo - zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Sklenov 12.06.2022
Příkazní smlouva - TDS na "Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice" 10.06.2022