Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šelešovice 08.12.2023
Smlouva o dílo na Zajištění úklidových prací pro Pobočku Tachov 2024-2025 07.12.2023
SoD_PD – Výsadba LBC17 a biokoridorů v k.ú. Kratochvilka 07.12.2023
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ "Údržba HOZ 83a Šumperk - IV. etapa" 06.12.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Uničov - II. etapa" 06.12.2023
Aktualizace projektové dokumentace vodohospodářských a dopravních opatření v k.ú. Obděnice – Nový rybník Na Ždíkově 05.12.2023
Malování a výměna koberců na Pobočce Brno 05.12.2023
Objednávka - Nákup drobné It techniky a spotřebního zboží 01.12.2023
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel Pobočky Opava, Ostrava (2025) 01.12.2023
Smlouvo o dílo na dodávky a vybudování trafostanice v k.ú. Kostelec u Stříbra a oprava trafostanic v k.ú. Čečkovice a Černošín (opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů; původní uveřejnění bylo provedeno dne 01.12.2023) 01.12.2023
Smlouvo o dílo na dodávky a vybudování trafostanice v k.ú. Stříbro (opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů; původní uveřejnění bylo provedeno dne 01.12.2023) 01.12.2023
Objednávka na Oplocení Těchlovice u Stříbra LBK 44-36 30.11.2023
Objednávka - Nákup drobné techniky a spotřebního zboží 29.11.2023
Objednávka - Pořízení 9 ks terénních minipočítačů Nautiz X6 29.11.2023
Objednávka - Zajištění provozní podpory ISU na rok 2024 29.11.2023
Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlohov 29.11.2023
Smlouva o dílo: Vypracování PD pro rekonstrukci kotelny administrativní budovy SPÚ v Ostravě, Libušina 8 28.11.2023
Tisk nástěnných kalendářů SPÚ 2024 28.11.2023
Objednávka - Nákup mobilních telefonů iPhone 14 27.11.2023
Objednávka - porada ředitelů KPÚ s vedením SPÚ 4. - 5.12.2023 27.11.2023