Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo k VZMR č. SPU 269253/2023 - Úprava sjezdu na p.p.č. 3579/1 v k.ú. Jílové u Děčína 20.07.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Táborsko" 20.07.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace rybníku Panský a tůně, Komplexní pozemková úprava Březnice u Bechyně 20.07.2023
SOD 15/2023/504203 (Vytyčení vlastnické hranice pozemků včetně stabilizace po KoPÚ v okrese Klatovy - 2023) 20.07.2023
Smlouva o dílo na vypracování Projektové dokumentace Realizace prvků PSZ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí – III. etapa 19.07.2023
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace - Polní cesta VC2 s doplňkovou liniovou výsadbou v k. ú. Hospozín (opětovné uveřejnění - anonymizace) 19.07.2023
Smlouva o dílo - Zpracování PD vč. GTP pro vodohospodářská opatření, protierozní průleh a polní cestu VC7 v k.ú. Kotel 19.07.2023
Prováděcí smlouva č. 1 z Rámcové dohody na projekční práce pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů bez zeměměřických činností v rámci JPÚ - okres Litoměřice 18.07.2023
Příkazní smlouva TDS pro stavbu C12 v k.ú. Lomnice nad Popelkou 17.07.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd 17.07.2023
Smlouva o dílo na AD pro HPC 1B R v k. ú. Volevčice - 1. část VZMR 17.07.2023
Smlouva o dílo na AD pro LBK 3B a LBK 5C v k. ú. Volevčice - 2. část VZMR 17.07.2023
Smlouva o dílo na PD a GTP pro HPC 1B R v k. ú. Volevčice - 1. část VZMR 17.07.2023
Smlouva o dílo na PD pro LBK 3B a LBK 5C v k. ú. Volevčice - 2. část VZMR 17.07.2023
Smlouva o dílo - Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem 17.07.2023
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Malá Morava 17.07.2023
TDS a koordinátor BOZP pro realizaci společných zařízení v k.ú. Ostrý Kámen a v k.ú. Radišov 14.07.2023
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP při realizaci Polních cest C24, C48, C68 a C69 v k.ú. Božejovice 13.07.2023
Příkazní smlouva - technický dozor stavby při realizaci Polních cest C24, C48, C68 a C69 v k.ú. Božejovice 13.07.2023
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně č. 15/2023-504202 - Realizace protierozní meze TO1 a příkopu PR1 v k. ú. Sedlec u Poběžovic 12.07.2023