Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Koordinátor BOZP - polní cesty P1, Pv5, sanace strže a další opatření v k. ú. Holešín 03.10.2022
Prováděcí smlouva č. 10 k RD Vodní díla - Středočeský kraj 03.10.2022
Prováděcí smlouva č. 11 k RD Vodní díla - Středočeský kraj 03.10.2022
Prováděcí smlouva č. 12 k RD Vodní díla - Středočeský kraj 03.10.2022
Smlouva na výsadbu - Stavba polní cesty C 2 v k.ú. Bavory 03.10.2022
Smlouva o dílo - Část 2: Polní cesta HC 3 Pokřikov 03.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary 03.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mutkov 03.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Ves u Broumova 03.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany 03.10.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Sady" 03.10.2022
Smlouva o dílo 978-2022-529101 na vypracování PD pro výstavbu VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní 03.10.2022
Smlouva o dílo 979-2022-529101 na výkon AD pro stavbu VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní 03.10.2022
Smlouva o nákupu manažerských a referentských mobilních telefonů III 03.10.2022
SoD - Stavba polní cesty C 2 v k.ú. Bavory 03.10.2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Borovník 30.09.2022
Příkazní smlouva - Zajištění činnosti odborného technického dohledu v oblasti správy vodních nádrží v Libereckém kraji, v působnosti Pobočka Česká Lípa - obstarávání provozu, údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ 30.09.2022
Rámcová dohoda na vypracování znaleckých posudků a odhad cen nemovitostí pro MSK na rok 2022-2024 - pozemky 30.09.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby 873-2022-59101 - Realizace polní cesty HC1-R v k.ú. Štítary u Krásné 30.09.2022
Smlouva o poskytování služeb podpory aplikace XZR Hledáček 30.09.2022