Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na odvedení vod u komunikace PC 4 v k.ú. Březnice u Bechyně 27.01.2020
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků - rok 2020 - Ocenění budov a staveb pro okresy Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník a Šumperk 24.01.2020
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků - rok 2020 - Ocenění věcných břemen a škod na majetku pro okresy Jeseník a Šumperk 24.01.2020
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků - rok 2020 - Ocenění věcných břemen a škod na majetku pro okresy Olomouc, Prostějov a Přerov 24.01.2020
Smlouva o dílo - Provedení autorského dozoru projektanta při výstavbě vodních nádrží VN1,VN4 a polní cesty VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu 24.01.2020
Smlouva o dílo - Zpracování PD vodních nádrží VN1, VN4 a polní cesty VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu 24.01.2020
Smlouva o poskytování služeb ke zpracování a implementace strategického řízení na Státním pozemkovém úřadě 24.01.2020
SoD Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Domašov u Brna 24.01.2020
Smlouva o poskytování služeb - Řízení IT projektů a analytické činnosti ve vztahu k agendovým systémům 23.01.2020
Rámcová dohoda - objednávka č. 43 - kácení porostu v k.ú. Stará Paka 21.01.2020
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb („sporná“ agenda) SA č. 2/20 20.01.2020
Objednávka - Poskytování systémové a technické podpory SW produktů Proland, MISYS a DMT Atlas - opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění bylo dne 20.1.2020 17.01.2020
Smlouva č. 1/2020/529100 na poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro oddělení správy majetku státu Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj a související administrativní činnost 17.01.2020
Kupní smlouva o nákupu ICT prostředků - Dodávka tabletů pro Státní pozemkový úřad 16.01.2020
Objednávka - Propojení docházkového systému se systémem OK System 16.01.2020
Objednávka - Zajištění systémové, technické a metodické podpory aplikace Pozem+ 16.01.2020
Smlouva o nákupu ICT prostředků Rack servery 16.01.2020
Opakované uveřejnění z důvodu anonymizace Smlouva o dílo "Intranet na platformě SharePoint" 15.01.2020
rámcová dohoda Kácení a ořez stromů v Jihomoravském kraji 2020-2022 15.01.2020
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace - vodní dílo na p.p.č 1588/2 v k.ú. Kerhartice, č. IV 15.01.2020