Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o podpoře provozu a rozvoje integrační platformy TerraBus 29.08.2023
SOD Vytyčení po KoPÚ 2023 - okres Chrudim 29.08.2023
Objednávka na Zajištění dodávky spotřebního materiálu pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu 28.08.2023
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb („sporná“ agenda) SA č. 09/23 28.08.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinsko 28.08.2023
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu - Geotechnický průzkum pro KoPÚ Jetřichov 28.08.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Veselí - Vnorovy O26" 28.08.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Žerotice - I. etapa" 28.08.2023
SMLOUVA O NÁKUPU ICT PROSTŘEDKŮ NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNS 2017 - 78. KOLO - NOTEBOOKY, PRO SPÚ 28.08.2023
Zpracování projektové dokumentace na opravu hráze rybníka „SLAVÍK II“ v k. ú. Slavičín 28.08.2023
Objednávka dokumentace pro změnu části PSZ KoPÚ v k.ú. Veselí-Předměstí (Pobočka Hodonín) 25.08.2023
Rámcová dohoda: Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj na období 08/2023-07/2024 25.08.2023
Zhotovení PD na vybudování klimatizace v administrativní budově v Chomutově 24.08.2023
Objednávka č. 5 z rámcové dohody na geodetické služby, GP pro okres Litoměřice 23.08.2023
Smlouva o dílo - Geodetické práce Trutnovsko 2023 23.08.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipovka 23.08.2023
Smlouva o dílo - Vytyčování po KoPÚ v okrese Ústí nad Orlicí 2023 23.08.2023
SoD - Vybudování klimatizace v administrativní budově v Brně 23.08.2023
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u HK (oprava anonymizace, původně zveřejněno v registru smluv dne 29.08.2023) 22.08.2023
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podhradní Lhota 22.08.2023