Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 29.8.2019 - Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Skřeněř - III. etapa 28.08.2019
Smlouva o dílo č. 663-2019-529101 - Realizace polní cesty VPC 5 k.ú. Radyně 28.08.2019
SoD - KoPÚ Vodranty 28.08.2019
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - realizace PSZ v k. ú. Stradov u Kaplice (HPC 2), Omlenice (VPC 11) a Záhorkovice (C 3) 27.08.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - realizace PSZ v k. ú. Stradov u Kaplice (HPC 2), Omlenice (VPC 11) a Záhorkovice (C 3) 27.08.2019
Smlouva o dílo č. 15-2019-504203 - Výstavba - rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice/2 27.08.2019
SMLOUVA O NÁKUPU ICT PROSTŘEDKŮ - TISKÁRNA NA ŠTÍTKY 27.08.2019
SoD - KoPÚ Chmelná u Vlašimi 27.08.2019
SoD - KoPÚ Lbosín 27.08.2019
SoD - KoPÚ Struhařov u Benešova 27.08.2019
Zajištění úklidu na pobočce Kolín 27.08.2019
Objednávka - Pořízení 11 ks kancelářských židlí pro KPÚ pro MSK 26.08.2019
Polní cesta C20 v k.ú. Pikárec a k.ú. Bobrůvka 26.08.2019
Příkazní smlouva č. 16/2019/504203 - TDS nad výstavbou – rekonstrukcí polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice/2 26.08.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Rožmitál a Benešov 26.08.2019
Zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci polní cesty C20 v k.ú. Pikárec a k.ú. Bobrůvka 26.08.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - I. etapa 23.08.2019
Smlouva o dílo č. 642-2019-504101 - Odstranění čerpací stanice pohonných hmot Velenovy 23.08.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ 2019 – okresy PJ, PS, PM a RO - Pobočka Plzeň č. 2 23.08.2019
Polní cesta VC30 v k.ú. Skalice u Znojma - projektová dokumentace 22.08.2019