Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Tučapy 06.12.2021
Kupní smlouva na movité věci - osobní automobil 05.12.2021
Kupní smlouva na movité věci - osobní automobil, #\fo 05.12.2021
Objednávka - SW úprava aplikace Monitoring čerpání finančních prostředků PÚ – Vytvoření nového zdroje financování 03.12.2021
Technický dozor stavebníka při demolici objektů ve správě SPÚ v k.ú. Hradiště 03.12.2021
Lokální biokoridor LBK 8, k. ú. Nedachlebice a k. ú. Březolupy 02.12.2021
Rámcová dohoda - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Jihočeský kraj a Pobočku České Budějovice 02.12.2021
Objednávka - Trvalá licence PiX4Dmapper 01.12.2021
Objednávka výstavní plochy, registrační poplatek - Silva Regina 2022, opakované zveřejnění z důvodu anonymizace, původně zveřejněno 16. 12. 2021 01.12.2021
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel Pobočky Opava, Ostrava (2023) 01.12.2021
Kupní smlouva na movité věci - osobní automobil 30.11.2021
Objednávka č. 11, kácení, Lahovice 30.11.2021
Objednávka č.7/2 úklid parcely č. 4073/1 v k.ú. Příbram 29.11.2021
Objednávka nábytku 29.11.2021
Objednávka nábytku 29.11.2021
RD_Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ JmK a Pobočku Brno 2021-2023 29.11.2021
Smlouva o dílo - Úklid, odvoz a likvidace odpadu Blatno u Podbořan 29.11.2021
Smlouva o poskytování služby na Zajištění servisu, údržby a revizí výtahů 29.11.2021
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků k VZ: Zajištění provozu závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba" 29.11.2021
Úklidové práce na pobočce Znojmo 2021 - 2024 29.11.2021