Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka kácení a prořez stromů v k. ú. Borovany u Milevska 09.03.2023
VZ - Úklidové služby na pobočce Břeclav pro období 1.7.2023 - 30.6.2024 09.03.2023
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace na realizaci polní cesty VC1 v k. ú. Železná u Libořic 08.03.2023
Smlouva o dílo č. 6/2023-504202 VN "Realizace vodní nádrž VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. Koloveč" 07.03.2023
Smlouva o dílo č. 7/2023-504202 VPC "Realizace vodní nádrž VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. Koloveč" 07.03.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Branov 07.03.2023
Objednávka - Odborné a organizační zajištění 16. ročníku veřejné celostátní soutěže "Žít krajinou" 06.03.2023
Projektová dokumentace a autorský dozor na novostavbu polní cesty HC11-R vč. odvodnění a ozelenění v k.ú. Vráž u Berouna 06.03.2023
Projektová dokumentace, stavební povolení a autorský dozor k realizaci PSZ v k.ú. Šarovy 06.03.2023
Příkazní smlouva na obstarání technického dozoru stavebníka u stavby vodní nádrže N1 (Kozáky) v k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic 06.03.2023
Příkazní smlouva na obstarání technického dozoru stavebníka u stavby vodní nádrže VN2 (Jasan) a suchého poldru v k. ú. Vranín 06.03.2023
Příkazní smlouva na obstarání technického dozoru stavebníka u stavby zatravněné údolnice ZÚ1 včetně rozšíření stávající tůně T1 v k. ú. Pozďátky 06.03.2023
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - II. etapa 06.03.2023
Smlouva o dílo na Vypracování projektové dokumentace Revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště 06.03.2023
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu pro Plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chvalčov a Chvalčova Lhota 06.03.2023
SoD - Autorský dozor projektanta - Novostavba polní cesty HC11-R Vráž u Berouna 06.03.2023
Dohoda o vypořádání závazku ke Smlouvě o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - PD obnova Hukovických nádrží - Poldr 2, VN 3, VN 4, revitalizace Hukovického potoka, rekonstrukce PC 11, původní uveřejnění RS dne 12.7.2022 03.03.2023
Dohoda o vypořádání závazku ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace - PD obnova Hukovických nádrží - Poldr 2, VN 3, VN 4, revitalizace Hukovického potoka, rekonstrukce PC 11, původní uveřejnění RS dne 12.7.2022 03.03.2023
Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2023/1 03.03.2023
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - Revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení v k. ú. Bohdalovice u Větřní 03.03.2023