Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
HPC2 v k. ú. Arnoltice - realizace polní cesty 21.02.2019
Smlouva o dílo - Rekonstrukce polní cesty C7, novostavba propustku a novostavba příkopu SP3, rekonstrukce příkopu OP3, novostavba příkopu OP2 v k.ú. Kotopeky 21.02.2019
Vytyčení po KoPÚ Málkov u Přimdy a Mchov 21.02.2019
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Litultovice 21.02.2019
Objednávka: Analýza a prověření zabezpečení vybraných režimových prostor ústředí SPÚ 20.02.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení akce realizované v rámci programu 129310 na stavbě HZZ "Akumulační nádrže - B.B.V. 8. a 9. stavba a P-L I. – Snímání výšky hladiny" 19.02.2019
Objednávka č. 3/2019-504202, Výsadba zeleně v k.ú. Koloveč 19.02.2019
Objednávka č. 4 k Rámcové dohodě č. 767-2018-505101 - Vytyčení a stabilizace hranic parcel v k. ú. Jánské Údolí - Kovářov 19.02.2019
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP pro stavbu Realizace PSZ v k. ú. Černá v Pošumaví 19.02.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka nad realizací PSZ v k. ú. Černá v Pošumaví 19.02.2019
Rámcová dohoda - Část 1 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov pro rok 2019 19.02.2019
Rámcová dohoda - Část 2 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2019 19.02.2019
Technický dozor stavebníka na stavbě "Polní cesty V Pasekách, K Zoulince a vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř" 19.02.2019
Vytyčení po pozemkových úpravách - objednávka č. 1 19.02.2019
Objednávka úklidu sněhu ze střechy stavby v k. ú. Harrachov 18.02.2019
Prováděcí smlouva ke Smlouvě o poskytnutí geodetických služeb vytyčení po pozemkových úpravách, včetně přílohy č.1 a 3, k Rámcové dohodě 18.02.2019
Smlouva o dílo o vypracování projektové dokumentace pro provádění udržovacích prací a výkonu služeb autorského dozoru PD Spojilský odpad 18.02.2019
Smlouva o dílo na Rekonstrukci povrchu venkovní terasy budovy B ústředí SPÚ 15.02.2019
Smlouva o realizaci předkládky - Překládka sítě SEK v rámci stavby v k.ú. Rodov (CETIN) 15.02.2019
Příkazní smlouva - Poskytování odborných výkonů charakteru komplexních právních služeb v oblasti ICT a veřejných zakázek 14.02.2019