Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
PD – Větrolamy TEO4, TEO5, TEO6, TEO7,TEO8 a TEO9 v k.ú. Moravský Žižkov 13.03.2024
Vytyčení po JPÚ/KoPÚ v k.ú. K. Myslová, Rančířov, Záborná 13.03.2024
Rámcová dohoda na zpracování ZP (pozemky) pro KPÚ Pardubický kraj 2024-2026 12.03.2024
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta při realizaci stavby: Společná zařízení v k. ú. Milčeves a Železná u Libořic 12.03.2024
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu pro PSZ KoPÚ Rychlov u Bystřice pod Hostýnem 12.03.2024
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k. ú. Libčeves a Jablonec u Libčevsi 12.03.2024
Dodatek č.2 k objednávce znleckého posudku na ocenění majetku - navýšení ceny za dílo 11.03.2024
Objednávka - Nákup drobné techniky a spotřebního zboží 1/2024 11.03.2024
Projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Interakční prvky - IP1 v k.ú. Zahnašovice, IP 4, IP 5, IP 7 v k.ú. Martinice u Holešova“ 11.03.2024
Příkazní smlouva BOZP Tůň Homole 11.03.2024
Příkazní smlouva TDS Tůň Homole 11.03.2024
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy Vyskeř 11.03.2024
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu pro PSZ KoPÚ Dymokury a Černá Hora 11.03.2024
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Určice 11.03.2024
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Žádlovice a k. ú. Líšnice u Mohelnice 11.03.2024
SoD Studie protipovodňových opatření v k. ú. Rajhradice 11.03.2024
Smlouva o dílo - Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2024/1 07.03.2024
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komařice – dopracování 07.03.2024
Vypracování projektové dokumentace - Polní cesta HC9 se zatravňovacím průlehem ZP1, cestními příkopy CP6, CP7 a interakčním prvkem IP10 včetně GTP; odvodňovací příkop OP1, OP2 s propustkem v k. ú. Nárameč 07.03.2024
Objednávka z Rámcové dohody - Vytyčení po KoPÚ v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště 06.03.2024