Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Ořechov 20.06.2019
Rekonstrukce polní cesty RCV1 a části RCV11 (extravilán) v k.ú. Arneštovice 20.06.2019
Znalecký posudek - SPU 255651/2019/Záč 20.06.2019
Nepovolená skládka - D. Chobolice 19.06.2019
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Ves 19.06.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba ZOK Hlavečník 19.06.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ 2019 – okresy PJ, PS, PM a RO - Pobočka Plzeň 19.06.2019
SoD - KoPÚ Švihov s upřesněním přídělů 19.06.2019
Objednávka - Vzdělávací akce "Výuka anglického jazyka" 18.06.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb („sporná“ agenda) SA č. 08/19 18.06.2019
Objednávka na kácení stromů v k.ú. Třebel 17.06.2019
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ Údržba HOZ Soběsuky 17.06.2019
Vytyčení po pozemkových úpravách - objednávka č. 5 17.06.2019
Komplexní pozemková úprava Pozďatín 14.06.2019
Objednávka -Vývoj e-learningových kurzů a zajištění vzdělávání 14.06.2019
Smlouva o poskytování služeb údržby a podpory centrálního ekonomického systému řízení 14.06.2019
Dodatek č. 5 k SoD v k.ú. Lanžhot (vícepráce) 13.06.2019
Kupní smlouva na nákup GNSS zařízení 12.06.2019
Předběžný geotechnický průzkum v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou a k. ú. Číhošť 12.06.2019
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019 – 2021 12.06.2019