Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo Studie odtokových poměrů v k.ú. Pavlovice nad Mží 17.12.2019
Smlouva o dílo Studie odtokových poměrů v k.ú. Telice 17.12.2019
Objednávka č. 1030-2019-504101 Zajištění úklidových prací v prostorách Pobočky Tachov 2020-2021 16.12.2019
Příkazní smlouva - Služby spojené se správou majetku v působnosti hospodaření SPÚ pro KPÚ pro Ústecký kraj Pobočka Louny pro rok 2020 16.12.2019
Smlouva o posktování služeb na VZ: Zajištění SW Maintenance na produkt Kofax Express Desktop 16.12.2019
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace pro legalizaci a provedení stavby SPÚ - Opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původně zveřejněno dne 16. 12. 2019 13.12.2019
Příkazní smlouva na Zajištění služeb spojených se správou nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro SPÚ v okrese Šumperk a Jeseník 12.12.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 14/19 11.12.2019
Smlouva o dílo - Geotechnický průzkum pro společná zařízení v rámci KoPÚ v k.ú. Písečné u Slavonic 11.12.2019
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Krásný Dvůr 11.12.2019
Dodatek č. 33/19 ke smlouvě č. 3543/94 o prodeji podniku (části podniku) Statek Sedlec, Středisko Děpoltovice #\fo 10.12.2019
Objednávka kalendářů SPU 2020 10.12.2019
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu KoPÚ Valašská Polanka 10.12.2019
Smlouva o dílo a smlouva licenční - Obsahové rozšíření krátkého dokumentárně prezentačního spotu 09.12.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Oldřiš u Hlinska 09.12.2019
Kupní smlouva o nákupu ICT prostředků: Pořízení licencí Microsoft Dynamics 365 Business Central 04.12.2019
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel – Pobočka Opava (2021) 02.12.2019
Smlouva o dílo č. 0119-D1-19-206 o vypracování projektové dokumentace a výkonu služeb autorského dozoru "Kanál Krhovice - Hevlín, ČS Valtrovice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu - PD" 02.12.2019
Smlouva o poskytování služby na Zajištění servisu, údržby a revizí výtahů 29.11.2019
Zpracování IGP pro JPÚ Klobouky-západ v k.ú.Klobouky u Brna 29.11.2019