Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o podpoře provozu a rozvoji ekonomického systému Microsoft D365BC 2024-2028 20.06.2024
Smlouva o podpoře provozu a rozvoji ekonomického systému Microsoft D365BC 2024-2028 - opakované uveřejnění, původně uveřejněno 1.7.2024 20.06.2024
Vyhotovení PD - Polní cesta HC5, HC 8 a část HC13 k.ú. Vepřová 20.06.2024
Smlouva na nákup PHM prostřednictvím palivových karet - NATURAL 95 19.06.2024
Smlouva o dílo - Polní cesta C33 v k.ú. Nové Dvory 19.06.2024
Smlouva o dílo Projektové dokumentace pro realizaci staveb společných zařízení v okrese Trutnov, Část 2: Biokoridory a interakční prvky v k.ú. Radeč (PD) 19.06.2024
Smlouva o dílo Projektové dokumentace pro realizaci staveb společných zařízení v okrese Trutnov - 2024, Část 3: Mokřady 1 a 4 v k.ú. Velký Vřešťov (PD) 19.06.2024
Dohoda o provedení archeologického výzkumu - Archeologický výzkum při realizaci akce Účelové komunikace v k.ú. Božejovice 18.06.2024
Objednávka - Demontáž konzol z mostu ev. č. 35-140 přes D35 u Motorestu Křepelka v k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc 18.06.2024
Smlouva o dílo - autorský dozor při realizaci stavby Účelové komunikace v k.ú. Božejovice 18.06.2024
Zajištění TDS PC C33 k.ú. Nové Dvory 18.06.2024
Objednávka Pořízení elektro - Ubytovna Hodkovičky – 2024 17.06.2024
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 05/24 17.06.2024
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 06/24 17.06.2024
Rámcová dohoda vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2024 -2025 17.06.2024
Smlouva na nákup PHM prostřednictvím palivových karet - motorová nafta 17.06.2024
SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO) - Výsadba větrolamů V6, V10, V11, V12 a V28 v k.ú. Přibice 17.06.2024
Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace Revitalizace toku 3 v k.ú. Velvěty 17.06.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Táborsko" 17.06.2024
Smlouva o dílo 541-2024-504203 - JPÚ v k.ú. Chudenín 17.06.2024