Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na provedení výsadby větrolamu TEO1 v k.ú. Blankartice 19.04.2023
Smlouva o dílo na zhotovení stavby (NPO) - Velkolhotský rybník, k.ú. Lhoty u Potštejna 19.04.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Malnický rybník" 19.04.2023
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace na přeložku plynu k.ú. Rzy 19.04.2023
Část 1 Polní cesta C9 v k. ú. Osová Bítýška 18.04.2023
Část 2 Polní cesta C15 v k. ú. Osová Bítýška 18.04.2023
Smlouva o dílo - PD na "Stavba polní cesty část C.4.3 v k.ú. Černíkovice u Dřevce a HPC 2 R v k.ú. Všehrdy u Kralovic, včetně IPN 7" 18.04.2023
Smlouva o dílo - Realizace LBK 5 a LBK 6 v k.ú. Vyskeř - část 2 VZ 18.04.2023
Příkazní smlouva činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci staveb PCE a VHO v k.ú. Rytířov 17.04.2023
Příkazní smlouva výkon technického dozoru investora při realizaci staveb PCE a VHO v k.ú. Rytířov 17.04.2023
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel Pobočka Příbram 17.04.2023
Smlouva o dílo č. 327-2023-504101 (zhotovení stavby) - „Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3“_III 17.04.2023
Smlouva o dílo č. 328-2023-504101 (zajištění zeleně) - „Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3“_III 17.04.2023
Smlouva o dílo - KoPÚ Moravanský 17.04.2023
Smlouva o dílo na realizaci vodohospodářských opatření v k.ú. Rytířov 17.04.2023
smlouva o dílo na VZ "PD - část cesty H05 v k.ú. Hustopeče u Brna" 17.04.2023
smlouva o dílo na VZ "PD - Polní cesty C04 a C11 v k.ú. Velké Pavlovice" 17.04.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ/HZZ "Údržba HOZ Hradecko, Trutnovsko" 17.04.2023
Smlouva o dílo - PD - Polní cesta HC1 - R s mokřadem v k.ú. Rájec 17.04.2023
smlouva o dílo "PD - polní cesty CH5 a H06 v k.ú. Starovice" 17.04.2023