Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka č. 2- Rámcová dohoda - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro pro rok 2024, okresy Olomouc, Prostějov a Přerov 09.02.2024
Objednávka - Pořízení čistících kazet a pásek LTO 09.02.2024
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 03/24 09.02.2024
Objednávka na vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků nacházejících se na ložiscích nerostných surovin, opakované uveřejnění z důvodu špatného formátu dokumentu, původní uveřejnění bylo provedeno dne 12.2.2024 08.02.2024
Vypracování projektové dokumentace pro realizaci mokřadů M1 a M2 v k.ú. Měšín 08.02.2024
Dohoda o vypořádání závazků k objednávce - Nákup policových regálů 06.02.2024
Objednávka č. 1 - Rámcová dohoda - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro pro rok 2024, okresy Olomouc, Prostějov a Přerov 06.02.2024
GTP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Hodějice 01.02.2024
Objednávka - Obnova 2 ks licencí Telerik DevCraft UI 31.01.2024
Objednávka - Zajištění služeb projektového řízení na rok 2024 30.01.2024
Příkazní smlouva - Biologický dozor pro stavbu „Náhon Mlýnka, k. ú. Odry" 30.01.2024
Příkazní smlouva - TDS pro stavbu „Náhon Mlýnka, k. ú. Odry" 30.01.2024
Rámcová dohoda - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2024, okresy Olomouc, Prostějov a Přerov 30.01.2024
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu pro PSZ KoPÚ Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže 30.01.2024
Zajištění účasti SPÚ na konferenci DMO 59 Praha a Olomouc 30.01.2024
Objednávka č. 65 k rámcové dohodě - kácení v k.ú. Volanov 29.01.2024
Příkazní smlouva - BOZP pro stavbu „Náhon Mlýnka, k. ú. Odry" 29.01.2024
Příkazní smlouva - Technický dozor stavby "Protierozní opatření v k.ú. Dubenec - II. etapa" 29.01.2024
VZ - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočku Beroun 2024-2026 (oprava uveřejnění) 29.01.2024
Objednávka: Malířské práce spojené s předáním budovy Libušina 10, Ostrava #\fo 26.01.2024