Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Objednávka č. 56-2019-504101 Malování KPÚ Plzeň, Pobočka Plzeň a Pobočka Tachov - leden 2019 12.02.2019
Objednávka k VZ - Likvidace odpadu Vlašim - Hradiště 12.02.2019
Smlouva na poskytování služeb soudního znalce v oboru doprava pro Státní pozemkový úřad 12.02.2019
Technický dozor stavebníka na stavbě společných zařízení v k. ú. Doubravice nad Svitavou a Kuničky 12.02.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků - rok 2019 - Ocenění věcných břemen a škod na majetku pro okresy Jeseník a Šumperk 11.02.2019
Smlouva o dílo - Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů 11.02.2019
Smlouva o dílo a udělení výhradní licence na rok 2019 08.02.2019
Technický dozor stavebníka na stavbě „Polní cesta Jamné – Do Borku“ 08.02.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Chrudimsko" 07.02.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Soudná Jičín" 07.02.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Veliny B" 07.02.2019
Příkazní smlouva Koordinátor BOZP na stavbách „Polní cesta Jamné – Do Borku“ a „Polní cesty – V Pasekách, K Zoulince a Vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř“ - (VZMR část 1. + část 2.) 07.02.2019
Geotechnický průzkum v k. ú. Pnětluky a části k. ú. Konětopy u Pnětluk vč. biologického posouzení lokality a zajištění hydrologických dat 06.02.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků - rok 2019 - Ocenění pozemků pro okresy Jeseník a Šumperk 06.02.2019
Objednávka č. 130/2019 k Rámcové dohodě na vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2018 - 2020 05.02.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků - rok 2019 - Ocenění budov a staveb pro okresy Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník a Šumperk 05.02.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků - rok 2019 - Ocenění pozemků pro okresy Olomouc, Prostějov a Přerov 05.02.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků - rok 2019 - Ocenění věcných břemen a škod na majetku pro okresy Olomouc, Prostějov a Přerov 05.02.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků po KoPÚ Bělčice 05.02.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Mladějovice 04.02.2019