Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
RÁMCOVÁ DOHODA - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočku Přerov 2024-2026 04.03.2024
Smlouva o dílo: Předběžný GTP pro KoPÚ Onomyšl 04.03.2024
Objednávka - Odborné a organizační zajištění 17. ročníku veřejné celostátní soutěže "Žít krajinou" 29.02.2024
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Interakční prvky IP 16, 17, 18 a polní cesty VC 23, VC 22 část v k. ú. Třebětice“ 29.02.2024
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou 29.02.2024
Smlouva o dílo na zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k.ú. Luhov u Mimoně 29.02.2024
Smlouva o dílo na zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k.ú. Pertoltice pod Ralskem 29.02.2024
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb - nesporná agenda 28.02.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích pracích na stavbách HOZ "HOZ Čerchovka - část A" 28.02.2024
Smlouva o dílo Komplexní pozemková úprava Kámen 27.02.2024
Studie odtokových poměrů v devíti k.ú. na Děčínsku 27.02.2024
Prováděcí smlouva č. 2 z Rámcové dohody na projekční práce pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů bez zeměměřických činností v rámci JPÚ - okres Litoměřice 26.02.2024
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 04/24 26.02.2024
SoD PD – SRN N2 v k.ú. Bořitov 26.02.2024
Objednávka - Pořízení modulu Word šablony dokumentů 23.02.2024
PD – výsadba IP24, IP25, IP26 a část LBK36 v k.ú. Babolky 23.02.2024
SoD č. 1/2024-504202, vyhotovení projektové dokumentace na soustavu tůní v k. ú. Chodská Lhota 23.02.2024
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lančov 22.02.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích pracích na stavbách HOZ "Údržba HOZ Mladoboleslavsko" 22.02.2024
Smlouva o dílo - Úklidové služby pro Pobočku Trutnov 22.02.2024