Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce 25.10.2022
Smlouva o dílo - KoPÚ Arnultovice a v navazující části k.ú. Čermná v Krkonoších 25.10.2022
Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy II 25.10.2022
Smlouva o poskytování služeb na VZ Dohled a správa počítačové sítě 25.10.2022
SoD - Studie řešení větrné eroze na vybraných územích okresů Břeclav a Hodonín 25.10.2022
Objednávka - Dodávka trezorů 24.10.2022
Objednávka k nákupu kancelářských židlí SPU KPÚ Zlínský kraj Pobočka Zlín 24.10.2022
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP - Realizace PSZ v k. ú. Chvalšiny HPC 2 - 1. etapa 24.10.2022
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - TDS k rekonstrukci polní cesty C16 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu 24.10.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka – Realizace PSZ v k. ú. Chvalšiny HPC 2 - 1. etapa 24.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Růžov na Moravě a navazující části k.ú. Stražisko 24.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střeziměřice 24.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselíčko 24.10.2022
Smlouva o dílo KoPÚ Petrovičky u Mladkova 24.10.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Veselí - Vnorovy O26" 24.10.2022
Smlouva o dílo - Vypracování PD propustku k.ú. Zvěrotice 24.10.2022
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků StM 24.10.2022
SoD - KoPÚ Bořetice u Kolína 24.10.2022
SoD - KoPÚ Kouřim 24.10.2022
SoD - KoPÚ Písková Lhota 24.10.2022