Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
SOD Realizační projektová dokumentace stavby Ochranné nádrže N04 a N06 KPÚ v k.ú. Hovorany (Pobočka Hodonín) 12.11.2018
Smlouva o dílo - Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic 09.11.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Dobruška Pulice 08.11.2018
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Úsov-město - opakované zveřejnění z důvodu anonymizace osobních údajů, původně zveřejněno dne 9. 11. 2018 08.11.2018
Vyhotovení podkladů pro zavedení JPÚ Hartvíkov do katastru nemovitostí 07.11.2018
Příkazní smlouva o obstarávání záležitostí příkazce - výkon koordinátora BOZP pro stavbu „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa" 06.11.2018
Příkazní smlouva o obstarávání záležitostí příkazce výkon TDS pro stavbu „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa" 06.11.2018
Dodatek č.1 smlouvy o dílo - realizace překládky sítě el. komunikací v k.ú. Hrabůvka u Hranic 05.11.2018
Objednávka - Vzdělávací akce Risk a Change Management 05.11.2018
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ ČOS Borkovická Blata - nová čerpadla 05.11.2018
SoD Vytyčení pozemků po KoPÚ - Vyškov 2018 05.11.2018
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo KoPÚ Zdobín 02.11.2018
Objednávka č. 307/2018 02.11.2018
Objednávka č. 266/2018 k Rámcové dohodě "Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2018 - 2019" 01.11.2018
SoD KoPÚ k.ú. Babice u Rosic - Dodatek č. 8 (méněpráce, GDPR) 31.10.2018
Napojení objektu Pobočky Chomutov na Systém centralizované ochrany 30.10.2018
Rámcová dohoda - Objednávka č. 10 (kácení) 30.10.2018
Rámcová dohoda - Objednávka č. 10 (minitendr, kácení) 30.10.2018
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov 30.10.2018
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy Šanov 30.10.2018