Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Valašsko" 25.09.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Žerotice - II. etapa" 25.09.2023
SoD KoPÚ Leština u Malého Března 25.09.2023
SoD KoPÚ Nová Oleška 25.09.2023
SoD KoPÚ Stará Oleška 25.09.2023
SoD KoPÚ Týniště u Zubrnic 25.09.2023
SOD 17/2023/504203 (KoPÚ v k.ú. Horky u Srní) 21.09.2023
Objednávka - Workshop OVHS 20.09.2023
Objednávka - Workshop OVHS - anonymizace, opakované uveřejnění, původní uveřejnění 4.10.2023 20.09.2023
Smlouva o dílo na zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hošťálková - část JIH 20.09.2023
Smlouva o dílo na zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ústí u Vsetína 20.09.2023
Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu na polní cestě HPC2 v k.ú. Plačovice 20.09.2023
Smlouva_na_vysadbu_a_zajisteni_zelene_vysadba_lokalniho_biocentra_LBC423_v_ku_Stehelceves_NPO_ISRS 19.09.2023
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně v rámci stavby suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova 19.09.2023
Smlouva o dílo č. 3-2023-529100 ,,Náhradní výsadba včetně následné péče na pozemcích v Karlovarském kraji,, 19.09.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec u Mělníka vč. částí k. ú. Chlumín a Zálezlice 19.09.2023
Smlouva o dílo - KoPÚ Dobrá Voda u Pelhřimova 19.09.2023
Smlouva o dílo - KoPÚ Krpy 19.09.2023
Smlouva o dílo na stavbu polních cest C11 s propustkem P4, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova 19.09.2023
Smlouva o dílo na stavbu polních cest C7 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova 19.09.2023