Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dohoda o zrušení smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komařice 13.12.2022
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu staveb k odvodnění pozemků Východní Čechy 13.12.2022
Smlouva o poskytování služeb podpory, profylaxe a poskytnutí licence k užití aplikace AuditPro 12.12.2022
Objednávka polstrování dveří 09.12.2022
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 09/22 09.12.2022
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 10/22 09.12.2022
Dohoda o vypořádání závazků - Objednávka na Realizaci kuchyně na Pobočce Frýdek-Místek 08.12.2022
Objednávka výměny těsnění oken 08.12.2022
Smlouva o přeložce distribuční soustavy č. 9090012168 Strachovice 08.12.2022
SOD - Výměna světel KPÚ JMK 2022 08.12.2022
Objednávka č. 1/2022 - nákup a dodávka hygienických potřeb pro KPÚ a Pobočky Cheb a Karlovy Vary 07.12.2022
Objednávka služeb „Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. etapa“ – doplnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - přeložka silnice 07.12.2022
Smlouva o společném zadávání SPÚ a ŘSD pro VZMR PD Polní cesty a ÚSES stavby D6 Lubenec - obchvat #\0 07.12.2022
PK č. 34/2022-504202, zajištění TDS pro vodní nádrž VN 1 v k. ú. Koloveč 05.12.2022
PK č. 36/2022-504202, zajištění TDS pro polní cestu VPC 4.17 v k. ú. Koloveč 05.12.2022
Smlouva o dílo na stavební úpravy areálové komunikace a opravy terasy v areálu ústředí SPÚ - II 05.12.2022
Objednávka lednic 02.12.2022
Smlouva o dílo - geotechnický průzkum pro PSZ KoPÚ Opočnice 02.12.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Teplice 02.12.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Teplice 02.12.2022