Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Projektová dokumentace pro realizaci KoPÚ Lhota u Lipníka nad Bečvou – I. etapa 07.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Lažany 07.10.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace polní cesty HC1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan 07.10.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Hořičky II." 07.10.2022
Smlouva o dílo - Vytyčení hranic pozemků po pozemkových úpravách v okrese Louny - 2022 07.10.2022
SoD - KoPÚ Hoděmyšl 07.10.2022
SoD - KoPÚ Planá u Klučenic 07.10.2022
Příkazní smlouva na koordinátora BOZP na realizaci polní cesty HC1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan 06.10.2022
Příkazní smlouva na TDS na realizaci polní cesty HC 1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan 06.10.2022
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Ruda u Nového Strašecí 06.10.2022
SoD č. 30/2022-504202, JPÚ v k. ú. Semněvice 06.10.2022
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Blažejovice 06.10.2022
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně - Biokoridor K19 v k.ú. Veliš u Jičína 05.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části k.ú. Mžany a Stračov 05.10.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Vodní nádrž VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína 05.10.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Podhradí-Doubrava" 05.10.2022
Objednávka č. 8 - Údržba pozemků kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 1 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov pro rok 2022 04.10.2022
Objednávka - Modul aplikace BA4FAInventory k programu D365BC 04.10.2022
Objednávka - Prodloužení servisní podpory Oracle 04.10.2022
Smlouva na provádění servisu a oprav služebních vozů 04.10.2022