Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru při stavbě polních cest HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř 23.04.2024
Smlouva o dílo - Zpracování PD pro polní cesty HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř 23.04.2024
Smlouva o dílo - Studie odtokových poměrů pro obec Provodov-Šonov 22.04.2024
Smlouva o dílo: Studie odtokových poměrů v k.ú. Libonice a Hořice v Podkrkonoší 22.04.2024
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb 2024-2026, opakované uveřejnění - anonymizace, původně uveřejněno 22.4.2024 22.04.2024
Objednávka hydrologických dat ČHMÚ pro KoPÚ Darkovičky 19.04.2024
Objednávka hydrologických dat ČHMÚ pro KoPÚ Jakartovice 19.04.2024
Smlouva o dílo č. 263-2024-504201 (PD na "Realizace polní cesty HC 103 a části biokoridoru KRO32-31 v k.ú. Kožlany) 19.04.2024
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru PSZ Zabrušany 19.04.2024
Smlouva o dílo PSZ Zabrušany 19.04.2024
Rámcová dohoda na zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Domažlice (2024-2027) II. 17.04.2024
Rámcová dohoda na zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Klatovy (2024-2027) II. 17.04.2024
Rámcová dohoda na zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Tachov (2024-2027) II. 17.04.2024
Rámcová dohoda na zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidla Hyundai pro KPÚ pro Plzeňský kraj (2024-2027) II. 17.04.2024
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně - Cesty C3, C5 Radejčín a VPC4 Habrovany 17.04.2024
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Cesty C3, C5 Radejčín a VPC4 Habrovany 17.04.2024
Smlouva o dílo o provedení opravy na stavbě HOZ "Údržba HOZ Skoronice" 17.04.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Velký Týnec" 17.04.2024
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Střížov u Chotěboře 17.04.2024
Objednávka AD HOC na Provoz Pravděpodobnostního Modelu eroze období květen -září 2024 - dle Dodatku č. 3 k Dohodě o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy 16.04.2024