Smlouva: Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Habry a k.ú. Kobylí Hlava

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18193
Datum uzavření smlouvy: 25.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 270 250,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 537 002,50
Zadávací řízení: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Habry a k.ú. Kobylí Hlava

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Habry a k.ú. Kobylí Hlava

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků (dále jen „JPÚ“) v katastrálních územích Habry a Kobylí Hlava, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). JPÚ budou podkladem pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy