Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků po KoPÚ - Pobočka Mělník 2023 04.09.2023
Realizace polní cesty HPC1 v k.ú. Čtyřicet Lánů a polní cesty „Komunikační propojení k silnici I/34 - k.ú. Svitavy-předměstí“ 01.09.2023
Smlouva o dílo - Geodetické služby 02/2023 - KPÚ pro Olomoucký kraj, okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk 01.09.2023
Smlouva o dílo na KoPÚ v k. ú. Rázová 2 01.09.2023
Smlouva o dílo na KoPÚ v k.ú. Veselí u Oder 2 01.09.2023
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť 01.09.2023
Smlouva o dílo - PD Býkev 01.09.2023
Smlouva o dílo - PD Strážnice u Mělníka 01.09.2023
Smlouva o dílo - PD Velký Borek 01.09.2023
Příkazní smlouva číslo 1020-2023-505205 - Polní cesta VC7-R - KoPÚ Smědeč – TDS, koordinátor bezpečnosti práce 31.08.2023
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně - Realizace Výsadby zeleného pásu v k.ú. Zvěrotice 31.08.2023
Objednávka - Zajištění účasti SPÚ na konferenci Den malých obcí 58 (Praha a Olomouc) 30.08.2023
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Medlovice u Uherského Hradiště 30.08.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Běleň 30.08.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dvořetín 30.08.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pohoří na Šumavě 30.08.2023
Smlouva o dílo - Odstranění závad na tělese mostu ev. č. 35-140 u Motorestu Křepelka v k.ú. Skrbeň 30.08.2023
Objednávka na Zajištění dodávky oděvů pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu 29.08.2023
Objednávka - Vzdělávací akce - Bonitace půdy 29.08.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „melior.odpad Lanškroun A093“ 29.08.2023