Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda - Část 3 veřejné zakázky: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Trutnov 17.03.2023
Smlouva o dílo - Oprava ústředního vytápění a oprava rozvodu teplé vody v bytě č. 2 Petrohrad č.p. 7 17.03.2023
Smlouva o dílo - Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - II. etapa 17.03.2023
Smlouva o dílo - Realizace Krajinotvorné nádrže VN1, tůně I a II, revitalizace toku, k.ú. Chotčiny 16.03.2023
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov 16.03.2023
Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě na zpracovaní dokumentace vodního díla Královéhradecký kraj k Rámcové dohodě na zpracovaní dokumentace vodního díla-Královéhradecký kraj - změna termínu#\0 15.03.2023
Rámcová dohoda - Část 6 veřejné zakázky: Ocenění staveb, stavebních pozemků a věcných břemen v Královéhradeckém kraji 15.03.2023
Rámcová dohoda na vypracování znaleckých posudků pro ocenění budov, staveb, rybníků a pozemků s nimi souvisejícími 15.03.2023
Rámcová dohoda na vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků, věcných břemen a škodách na porostech 15.03.2023
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) - Biokoridor LBK 4 v k.ú. Bukvice a Podhradí u Jičína 15.03.2023
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace R 159 - Polní cesta P8DO v k.ú. Dobřenice, okr. HK 15.03.2023
Smlouva o dílo Zatravněná údolnice ZÚ1 včetně rozšíření stávající tůně T1 v k.ú. Pozďátky 15.03.2023
PD - Polní cesty C29 a C27 v k.ú. Šakvice 14.03.2023
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta HPC1 v k.ú. Knínice 14.03.2023
Objednávka opalovacích krémů 13.03.2023
Příkazní smlouva (TDS Ráječko) 13.03.2023
Rámcová dohoda - Část 4 veřejné zakázky: Ocenění pozemků a věcných břemen v okrese Náchod 10.03.2023
Smlouva o dílo - Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany 2023 10.03.2023
SoD AD pro výsadbu biokoridoru BK1 v k. ú. Bosonohy 10.03.2023
Objednávka AD HOC na Provoz Pravděpodobnostního Modelu eroze rok 2023 - dle Dodatku č. 3 k Dohodě o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy 09.03.2023