Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Zápis o zhotovení díla č. 35/2021 30.09.2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže 29.09.2021
Objednávka č. SPU 355913/2021/Ber - Znalecký posudek v k.ú. Říčky v Orlických horách 29.09.2021
Objednávka - Údržba pozemků v k.ú. Martínkovice, Broumov a Strážné 29.09.2021
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice 29.09.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Březno 29.09.2021
SoD - KoPÚ Kamenné Žehrovice 29.09.2021
SoD - KoPÚ Vidice u Kutné Hory 29.09.2021
SOD 19/2021/5042503 (KoPÚ v k.ú. Srbice u Mochtína) 29.09.2021
Inženýrsko-geologický průzkum v rámci KoPÚ v k.ú. Libštát 27.09.2021
Objednávka č. 11 - Údržba pozemků v Ol. kraji pro rok 2021 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin, část 1 Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov pro rok 2021 27.09.2021
Smlouva o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl 27.09.2021
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře 27.09.2021
Zajištění záchranného archeologického výzkumu u nálezů kulturně cenných předmětů při výstavbě polní cesty HPC 6 a PK 1 v k.ú. Břežany II. 27.09.2021
Rámcová dohoda č. 1325-2021-504101 - Část 1: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a pobočku Plzeň (2021 - 2023) 24.09.2021
Rámcová dohoda č. 371-2021-529101 na zpracování znaleckých posudků pro SPÚ v rámci KPÚ pro Karlovarský kraj - Znalecké posudky pro ocenění staveb 24.09.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bochoř II. 24.09.2021
Smlouva o dílo na KoPÚ v k. ú. Jakartovice 24.09.2021
Smlouva o dílo: PD na "Stavba části polní cesty C23 v k.ú. Chouzovy" 24.09.2021
Smlouva o dílo_Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava 24.09.2021