Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Benkov u Střelic a části k.ú. Střelice u Litovle 07.02.2020
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu - KoPÚ Komárno, KoPÚ Količín 07.02.2020
Objednávka parkovacího oprávnění 06.02.2020
Akceptovaná objednávka na dokumentaci pro provedení a zadání průzkumných prací IGP pro stavbu "Ochranná retenční nádrž Lichnov II" 05.02.2020
Dokumentace pro provedení a zadání průzkumných prací IGP na ORN Lichnov II 05.02.2020
Dohoda o vypořádání závazku k objednávce vzdělávací akci - Výuka anglického jazyka v roce 2017 pro ÚŘ 04.02.2020
Objednávka plochy, registrační poplatek - Silva Regina 2020 04.02.2020
Vyhotovení manipulačního řádu pro stavbu "Ochranná retenční nádrž Lichnov II - 2019" 04.02.2020
Smlouva o dílo - PD na "Stavba polní cesty DPC 21 v k.ú. Chlumčany u Přeštic" 03.02.2020
Znalecké posudky na ocenění pozemků v k.ú. Frýdlant - Objednávka č. 19/20 k Rámcové dohodě "Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj pro období 08/2018 - 07/2020" 03.02.2020
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků - rok 2020 - Ocenění pozemků pro okresy Jeseník a Šumperk 30.01.2020
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků - rok 2020 - Ocenění pozemků pro okresy Olomouc, Prostějov a Přerov 30.01.2020
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - BOZP pro stavby Mokřad 3 k.ú. Bynovec a OP1 k.ú. Markvartice 29.01.2020
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - technický dozor stavebníka pro stavby Mokřad 3 k.ú. Bynovec a OP1 k.ú. Markvartice 29.01.2020
Příkazní smlouva o podmínkách postkytování právních služeb ("nesporná agenda") 29.01.2020
Smlouva o poskytování systémové a technické podpory softwarových produktů Bentley Systems 29.01.2020
Smlouva o dílo na zpracování PD vč. GTP pro stavbu "Realizace SZ v k.ú. Ropice - I. etapa" 28.01.2020
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace Účelové komunikace PV11 a část PH3 Stoklasná Lhota 28.01.2020
Smlouva o užívání právního informačního systému Beck-online 28.01.2020
Objednávka - Dodávka kabelů a drobného majetku - opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění bylo dne 31.1.2020 27.01.2020