Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boršice u Blatnice 23.09.2022
Projektová dokumentace "Realizace překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2022/00103 – Jeseník nad Odrou“ 23.09.2022
Smlouva o dílo - Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic-Opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu anonymizace, původní uveřejnění bylo provedeno dne 23.09.2022 23.09.2022
TDS - Stavba polní cesty VC30 v k.ú. Skalice u Znojma 23.09.2022
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice mezi k.ú. Bošice u Kouřimi a k.ú. Přebozy a k.ú. Toušice 23.09.2022
Vytyčení pozemků po KoPÚ pro Pobočku Břeclav 2022 23.09.2022
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu – KoPÚ Rožnov pod Radhoštěm a část k.ú, Vidče 23.09.2022
Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Rybník Voříšek“ v k.ú. Rašovice u Hlasiva 22.09.2022
Smlouva o dílo číslo 951-2022-505205 - Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Kosmo, Netolice, Sedlovice, Smědeč, Šipoun a Šumavské Hoštice 22.09.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Ředice" 22.09.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Ostrovačice O1" 22.09.2022
SoD - KoPÚ Drahouš 22.09.2022
SoD - KoPÚ Onomyšl 22.09.2022
PD a AD na společná zařízení Trhová Kamenice, Orel a Nasavrky 21.09.2022
Smlouva o dílo - Realizace PSZ - Retenční nádrž VN 1 v k. ú. Malčice 21.09.2022
Smlouva o dílo - Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov – rok 2022 21.09.2022
SOD - AD na společná zařízení Trhová Kamenice, Orel a Nasavrky 21.09.2022
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vanovice 21.09.2022
SoD Stavba polní cesty "Za vinnými sklepy" v k.ú. Dobré Pole 21.09.2022
SOD 23/2022/504203 (Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby příkopů PŘ 1 a PŘ 2 a propustků P 28 a P 29 v k.ú. Městiště) 21.09.2022