Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka provedení elektroinstalace 13.12.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP při výstavbě malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic 13.12.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta v k. ú. Kučlín a k. ú. Měrunice 13.12.2021
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace v k. ú. Kučlín a k. ú. Měrunice 13.12.2021
Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 2.12.2021 13.12.2021
Objednávka dveří 10.12.2021
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. AB/2015/628 09.12.2021
Objednávka aktualizace poštovních tarifů 09.12.2021
Objednávka - Licence webové aplikace NemoKalk, modul "Cena zjištěná" 09.12.2021
Smlouva o poskytování služby na zajištění dodávky spotřebního materiálu do výplatních strojů značky Pitney Bowes 09.12.2021
Zpracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Zlínský kraj 2022 - 2023 09.12.2021
Kupní smlouva na dodávku testovacích sad antigenních testů pro SPÚ 08.12.2021
Objednávka-dodávka kovových skříní 08.12.2021
Objednávka - Licence Adobe Acrobat Professional 08.12.2021
Objednávka - Prodloužení linek - na základě Rámcové dohody o poskytování datových služeb pro SPÚ 08.12.2021
Objednávka - Zajištění služeb projektového řízení 08.12.2021
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba 08.12.2021
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu závlahové soustavy Podivín-Lužice I 08.12.2021
SoD Překládka sítě elektronických komunikací CETIN a.s. v k. ú. Pravlov 08.12.2021
Objednávka č. 1572-2021-504101Dodávka nábytku na KPÚ pro Plzeňský kraj a Pobočky 2021 07.12.2021