Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení akce realizované v rámci programu 129310 na stavbě HZZ „B-B-V 1. stavba – rekonstrukce zvedacího zařízení závlahové ČS“ 07.01.2020
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Luboměř u Potštátu 06.01.2020
Smlouva o poskytování služby na zajištění výroby razítek, vizitek a ostatní grafické služby pro Státní pozemkový úřad 06.01.2020
Rámcová dohoda - Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020 - 2021 03.01.2020
Rámcová dohoda na zajištění kácení v Jihočeském kraji 02.01.2020
Smlouva o provádění úklidových služeb - Úklid kancelářských prostor - Pobočka Semily 30.12.2019
Smlouva o zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ v Jihlavě a v Třebíči v letech 2020 a 2021 30.12.2019
Smlouva o nákupu prostředků ICT - skenery 20.12.2019
smlouva o dílo: Studie klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb 19.12.2019
Smlouva o zajištění úklidu a správy sídla Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2020 19.12.2019
Smlouva č. 5/2019/529100 na poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro oddělení převodu majetku státu Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj a související administrativní činnost 18.12.2019
Textové práce včetně výhradní licence na dodaná díla 18.12.2019
Objednávka - Podpora a nezbytný rozvoj programu Insolvence 17.12.2019
Opakovné uveřejnění "Objednávky aktualizace poštovních tarifů" z důvodu opravy v anonymizaci 17.12.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Hořenice 17.12.2019
Smlouva o dílo Studie odtokových poměrů v k.ú. Pavlovice nad Mží 17.12.2019
Smlouva o dílo Studie odtokových poměrů v k.ú. Telice 17.12.2019
Objednávka č. 1030-2019-504101 Zajištění úklidových prací v prostorách Pobočky Tachov 2020-2021 16.12.2019
Příkazní smlouva - Služby spojené se správou majetku v působnosti hospodaření SPÚ pro KPÚ pro Ústecký kraj Pobočka Louny pro rok 2020 16.12.2019
Smlouva o posktování služeb na VZ: Zajištění SW Maintenance na produkt Kofax Express Desktop 16.12.2019