Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090010852 v k. ú. Jankov u Českých Budějovic 01.06.2022
Objednávka AD HOC na Provoz Pravděpodobnostního Modelu eroze (rok 2022) – činnost dle Dodatku č. 3 k Dohodě o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy bodu i. 31.05.2022
Smlouva o dílo č. 351-2022-514201 na zpracování projektové dokumentace vč. podrobného geotech. průzkumu na R 194 - VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice, okres Hradec Králové 31.05.2022
Smlouva o dílo - Geodetické služby 01/2022 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 31.05.2022
Smlouva o dílo na Vypracování projektové dokumentace Polních cest HC5+IP12, VC5, VC3 a GTP v k.ú. Chloumek 31.05.2022
Objednávka č. 5 k Rámcové dohodě Vytyčení po pozemkových úpravách, Pobočka Uherské Hradiště 2021-2023 30.05.2022
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků pro KPÚ Pardubický kraj - část B - stavby 30.05.2022
Smlouva o dílo - PD na "Stavba polní cesty HPC 3 s IP 8 v k.ú. Hedčany a část C.4.3 v k.ú. Černíkovice" 30.05.2022
Smlouva o dílo - Projektové dokumentace a provedení autorského dozoru na realizaci mokřadu a tůní v okrese Trutnov 30.05.2022
SOD 12/2022/504203 (vyhotovení PD - polní cesta C 1 - 2. část a polní cesta NC 13 - část v k.ú. Nýrsko) 30.05.2022
Objednávka opravy a výměny nouzového osvětlení 27.05.2022
Příkazní smlouva č. 3/2022-504202, zajištění TDS pro polní cestu S 5 v k. ú. Ostromeč 27.05.2022
Příkazní smlouva č. 5/2022-504202, zajištění TDS pro polní cestu HPC 1 v k. ú. Černovice u Bukovce 27.05.2022
Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru stavebníka u vodní nádrže VN1 (Havran) v k. ú. Vranín 27.05.2022
Rámcová dohoda - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 1- Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov pro rok 2022 27.05.2022
Rámcová dohoda - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 2- Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2022 27.05.2022
Smlouva o dílo - Geotechnický průzkum pro PSZ KoPÚ Vrbice a KoPÚ Opočnice 26.05.2022
Dohoda o provedení archeologického výzkumu - Archeologický průzkum při realizaci rybníku Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva 25.05.2022
Dohoda o provedení archeologického výzkumu - Archeologický průzkum při realizaci stavby polní cesty SÚ6, II.b etapa, k.ú. Meziříčí 25.05.2022
PD - Příkopy OP11 a, b, c v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova 25.05.2022