Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva o obstarání záležitosti příkazce TDS - R194 VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice, okres Hradec Králové 03.07.2024
Příkazní smlouva: TDS - Polní cesta HPC1 Janovická Lhota 03.07.2024
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PC HC1-4 k.ú. Supíkovice, HC 6.1 k.ú. Nová Ves u Jeseníka a HC 6.2 k.ú. Hradec u Jeseníka 03.07.2024
Smlouva o dílo na výsadbu a zajištění zeleně - PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa 03.07.2024
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Hlavní polní cesta HC28 v k.ú. Lešná 03.07.2024
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa 03.07.2024
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - TDS-Realizace opravy propustku v k.ú. Lupenice 2 02.07.2024
Smlouva o dílo - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Louny 2024 02.07.2024
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace na realizaci polní cesty HCN3 a VCN1 k.ú. Herink 02.07.2024
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu HZZ „shybka Slavětín nad Metují“ 02.07.2024
Objednávka č. 624-2024-504202, likvidace černé skládky na KN parcele p.č. 190/2 v k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna formou uložení odpadu na skládce Lazce 01.07.2024
Smlouva o dílo č. 525-2024-504202, návrh komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mutěnín 01.07.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Kumpolec" 01.07.2024
Smlouva o dílo - Realizace PSZ v k. ú. Nová Dědina – polní cesta DC3 01.07.2024
Smlouva o dílo - Rekonstrukce malé vodní nádrže VN1 a přístupové polní cesty VC7 v k.ú. Boleslav a výstavba ochranné hrázky OH3 v k.ú. Boleslav 01.07.2024
Smlouva o dílo 610-2024-504203 (JPÚ v k.ú. Kydliny - část a v k.ú. Kosmáčov - část) 01.07.2024
Zpracování znaleckých posudků pro oceňování staveb v rámci KPÚ pro Pardubický kraj (2024 - 2026) 01.07.2024
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP při realizaci stavby Účelové komunikace v k.ú. Božejovice 30.06.2024
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP při výstavbě soustavy polních cest Pod Budčí 30.06.2024
Příkazní smlouva - Technický dozor při výstavbě soustavy polních cest Pod Budčí 30.06.2024