Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Objednávka č. 1/2020-504202, Kácení stromů na hrázi rybníka v k. ú. Všepadly 26.02.2020
Smlouva o dílo na realizaci prezentačního stánku na vybrané veletrhy v roce 2020 26.02.2020
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Loučany na Hané – II. etapa - vypracování projektové dokumentace včetně provedení geotechnického průzkumu 26.02.2020
Technický dozor stavebníka Dolní Čermná 26.02.2020
Smlouva o dílo na Zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro Komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Vražkov 25.02.2020
Objednávka SPU 067966/2020/129/Lei opravy závad vodovodu Cetnov 24.02.2020
Smlouva o dílo Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k.ú. Šarovy 24.02.2020
Příkazní smlouva - Beroun 20.02.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Třeboň I." 19.02.2020
Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná 19.02.2020
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Velké Kunětice 19.02.2020
Objednávka provedení odhlučnění stěny v kanceláři A203 a zřízení průchodu do kanceláře A202 18.02.2020
Smlouva o poskytování systémové, technické a metodické podpory aplikací - PROLAND, DMT Atlas, VFP 17.02.2020
PD „Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k. ú. Korytná“ 14.02.2020
Smlouva o poskytování služby na zajištění dodávky spotřebního materiálu do tiskáren čárových kódů značky Tally Dascom DL-210 14.02.2020
Smlouva o poskytování systémové, technické a metodické podpory - aplikace Pozem+ a metodické podpory VFP 14.02.2020
Objednávka - Zpracování prostorové analýzy profilů pro realizaci malých vodních nádrží 13.02.2020
Smlova o dílo na Zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mnetěš 11.02.2020
objednávka - Návrh pozemkové úpravy na dokončení scelení v k.ú. Přerov, Troubky nad Bečvou, Bochoř, Dluhonice, Henčlov, Rokytnice u Přerova, Tovačov - aktualizace k.ú.Přerov 10.02.2020
Smlouva o dílo Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Jasenná na Moravě 10.02.2020