Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytování služby na Poskytování pozáručního servisu výplatních strojů 17.12.2021
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem 17.12.2021
Objednávka - Nákup drobné IT techniky 16.12.2021
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel – Pobočka Frýdek-Místek 16.12.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Výsadba biokoridorů v k.ú. Jenišovice u Jablonce n.N. a v k.ú. Skuhrov u Žel. Brodu 16.12.2021
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace: Vodní nádrž a polní cesty Paračov 16.12.2021
Smlouva o dílo - Realizace prvků PSZ v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice 16.12.2021
SoD Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2022-2024 2 16.12.2021
JPÚ "Bařiny", k.ú. Bánov 15.12.2021
PD - polní cesty PC 19, PC 32 a PC 38 v k.ú. Dolní Dunajovice 15.12.2021
Příkazní smlouva - BOZP při stavbě poldrů Nové Dvory, Nová Ves nad Popelkou a cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou 15.12.2021
Příkazní smlouva - TDS při stavbě poldrů Nové Dvory, Nová Ves nad Popelkou a cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou 15.12.2021
SMLOUVA O DÍLO o provedení akce realizované v rámci programu 129310 na stavbě HZZKanál Krhovice - Hevlín - rekonstrukce stavidel 15.12.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Veselí – Vnorovy O26" 15.12.2021
Smlouva o dílo - Zhotovení projektové dokumentace k zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť 15.12.2021
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků Zajištění provozu závlahové soustavy Kanál Krhovice-Hevlín 15.12.2021
Smlouva o zajištění úklidu a správy sídla Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2022 15.12.2021
Smlouva o dílo č. 1539-2021-529101 - Studie odtokových poměrů Otročínsko a Chodov u Bečova, vč. přílohy 14.12.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta 14.12.2021
SoD - Projektová dokumentace na rekonstrukci PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú Kotopeky a novostavba PC C25 a propustku P15 v k.ú. Praskolesy 14.12.2021