Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Realizace odstranění škod u cesty C6 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou 29.09.2022
Smlouva o dílo - Realizace vodohospodářských opatření Pokřikov 29.09.2022
SoD 949-2022-529101 na vypracování PD pro výstavbu VPC 6R v k. ú. Hory u Jenišova 29.09.2022
SoD 950-2022-529101 na výkon AD pro stavbu VPC 6R v k. ú. Hory u Jenišova 29.09.2022
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - PEO1 Kouty u Poděbrad 27.09.2022
Smlouva o dílo č. 959-2022-514201 na Vytyčení pozemků po KoPÚ v okrese Hradec Králové - podzim 2022, HK 27.09.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Bučina" 27.09.2022
SoD č. 28/2022-504202, JPÚ v k. ú. Horšov 27.09.2022
SoD č. 29/2022-504202, JPÚ v k. ú. Vidice 27.09.2022
SoD - KoPÚ Žíšov 27.09.2022
SoD Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k.ú. Holešín 27.09.2022
Objednávka č. 61/2022 k RD - Znalecké posudky 26.09.2022
PD - Revitalizace HOZ ODPAD 03 v k.ú. Šafov 26.09.2022
Příkazní smlouva TDS na stavbě "Realizace PSZ Žim, Bořislav" 26.09.2022
Smlouva o dílo KoPÚ v k.ú. Tisová u Tachova 26.09.2022
Smlouva o dílo na realizace LBK 2481, IP 1 a IP2 a doprovodné výsadby polní cesty C7b v k. ú. Kučlín 26.09.2022
Smlouva o dílo na realizace PSZ Žim, Bořislav 26.09.2022
Smlouva o dílo na výsadbu porostu a péči o porost Žim, Bořislav 26.09.2022
Smlouva o dílo - Realizace odstranění škod u cesty C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou 26.09.2022
Smlouva o dílo - Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Strakonice – rok 2022 26.09.2022