Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v okresech Jindřichův Hradec a Tábor 30.04.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v okresech Písek a Strakonice 30.04.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění staveb na území Jihočeského kraje 30.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Králová" 29.04.2019
Objednávna na VZ:Aktualizace telefonní ústředny a zajištění funkcí callcentra 29.04.2019
Příkazní smlouva - BOZP pro stavbu hlavní polní cestu C18a k.ú. Růžová 29.04.2019
Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka pro stavbu - hlavní polní cesta C18a k.ú. Růžová 29.04.2019
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví státu 26.04.2019
Smlouva o poskytování služeb: Zpracování dat výstupů pozemkových úprav - II.etapa 26.04.2019
Objednávka č. 243-2019-504101 - Vypracování revizního znaleckého posudku 25.04.2019
Smlouva o dílo č. 99-2019-529101 - Realizace vedlejší polní cesty PC 3 v k.ú. Krapice 25.04.2019
Smlouva o dílo - Výkon AD ke stavbě Polní cesty HC 1 Blansko u Hrochova Týnce a HC 4 Hrochův Týnec 25.04.2019
Smlouva o dílo - Vypracování PD na Polní cesty HC 1 Blansko u Hrochova Týnce a HC 4 Hrochův Týnec 25.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke SOD 1265-2017-541101 v k.ú. Kamenice u Zákup, původní smlouva uveřejněna 4.10.2017 24.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke SOD 1266-2017-541101 v k.ú. Velenice u Zákup, původní smlouva uveřejněna 4.10.2017 24.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke SOD 1355-2017-541101 v k.ú. Kněžice v Lužických Horách, původní smlouva uveřejněna v ISRS dne 27.10.2017 24.04.2019
Odklízecí práce Kejšovice / Smlouva o dílo č. 285-2019-504101 24.04.2019
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu HZZ Kanálu K 6 "Zabezpečení provozu HZZ K6" 24.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 - Zpracování návrhu KoPÚ Valteřice v Krkonoších, původní zveřejnění v RS dne 30.01.2017 23.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 1322-2016-541101 - Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Háje nad Jizerou, původní zveřejnění v RS dne 13.10.2016 23.04.2019