Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Klatovsko II" 14.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Kralovicko" 14.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Protivínsko" 14.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Radnicko" 14.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Soběslavsko" 14.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Uherskohradišťsko" 14.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Valašsko" 14.12.2020
Dohoda o vypořádaní závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Město Albrechtice" 14.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě "Hranice II" 14.12.2020
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 9/20 14.12.2020
Rámcová dohoda na zajištění údržby nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji 14.12.2020
Smlouva o poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje elektronické spisové služby pro období 2021 - 2022 14.12.2020
SOD 33/2020/504203 (Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Žíznětice/2) 14.12.2020
Smlouva o dílo Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru stavby Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína 11.12.2020
Objednávka na Kácení a ořez stromů včetně náhradní výsadby v okrese Tachov 10.12.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Moštěnice 10.12.2020
SoD koPÚ Lovčičky - dodatek č. 5 (méněpráce) 08.12.2020
SOD - Vypracování projektové dokumentace na navazující vodohospodářská opatření (Roklinka) v k.ú. Svinaře 08.12.2020
Úklid budovy, pobočka Svitavy, 2021-2022 08.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení oprav na stavbách HOZ "HOZ Červená Hora, HOZ Vilantice" 07.12.2020