Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva koordinátor BOZP Polní cesty Mačkov 12.07.2024
Příkazní smlouva TDS Polní cesty Mačkov 12.07.2024
Příkazní smlouva: TDS pro realizaci společných zařízení v k.ú. Bousov a v k.ú. Orel 12.07.2024
Smlouva o dílo Projektová dokumentace: Most v k.ú. Krty u Strakonic 12.07.2024
Smlouva o dílo - Účelové komunikace v k.ú. Božejovice 12.07.2024
Vytyčení po KoPÚ - rok 2024 - Pobočka Příbram 12.07.2024
Poskytnutí jedné licence webové aplikace LeXikon VZ 2024 - 2027 11.07.2024
Příkazní smlouva č. 653-2024-529101 obstarání TDS ke stavbě Realizace polní cesty VPC 6R v k.ú. Hory u Jenišova 11.07.2024
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce technický dozor stavebníka Hlavní polní cesta HC28 v k.ú. Lešná 11.07.2024
Příkazní smlouva - technický dozor investora při realizaci Výsadby IP 31, KoPÚ Roudná nad Lužnicí 11.07.2024
Příkazní smlouva - technický dozor investora při výsadbě při realizaci stavby Účelové komunikace v k.ú. Božejovice 11.07.2024
Rámcová dohoda: Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj na období 07/2024-06/2025 #\fo 11.07.2024
Smlouva o dílo číslo 645-2024-505205 - Revitalizace vodoteče, polní cesta NCV5 KoPÚ Svojnice a polní cesty C3 a C4 - KoPÚ Protivec 11.07.2024
Smlouva o dílo na zpracování GTP č. 661-2024-504201 pro KoPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic 11.07.2024
Smlouvy o dílo - Vytyčení vlastnických hranic pozemků po komplexních pozemkových úpravách v okrese Rakovník 2024 11.07.2024
SoD KoPÚ Břístev 11.07.2024
SoD KoPÚ Nouzov u Dymokur 11.07.2024
Koordinátor BOZP - SRN N3 a PC HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky 10.07.2024
Smlouva o dílo na výsadbu zeleně a zajištění následné péče v k. ú. Pesvice (LBK 308 a LBK 309) 10.07.2024
Smlouva o dílo - PD - Malá vodní nádrž Lično – aktualizace, zajištění stavebního (vodoprávního) povolení 10.07.2024