Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo: Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k.ú. Jehnědno a k.ú. Údraž 09.07.2019
Změna dispozice WC, budova SPÚ Svitavy, II 09.07.2019
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro Moravskoslezský kraj na rok 2019-2020 - Část B - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění budov, staveb, rybníků a pozemků s nimi souvisejícími 09.07.2019
Objednávka "Zpracování definice nových HPJ v oblasti antropogenních půd" 08.07.2019
Objednávka "Zpracování pracovní pomůcky BPEJ" 08.07.2019
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta na stavbu polních cest HC1,HC2 a HC3 v k.ú. Zadní Chlum 08.07.2019
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ Údržba HOZ Nové Sedlistě 08.07.2019
SoD - Inženýrsko-geologický průzkum v k.ú. Miskolezy a Chvalkovice v Čechách 08.07.2019
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy Spáleniště 04.07.2019
objednávka ekologického auditu - nemovité věci v k.ú. Město Albrechtice,Valštejn,Opavice, Hynčice u Krnova, okres Bruntál 03.07.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("nesporná" agenda) NA č. 2/19 03.07.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("nesporná" agenda) NA č. 3/19 03.07.2019
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy Záměl 03.07.2019
Smlouva o dílo - Polní cesty a protierozní opatření Krajníčko 03.07.2019
SOD 9/2019/504203 (Vytyčení vlastnické hranice pozemků včetně stabilizace po KoPÚ) 03.07.2019
SoD č. 10/2019-504202, vyhotovení PD v k.ú. Studánky u Všerub 03.07.2019
SOD Zpracování DKM včetně SPI a podkladů pro zavedení výsledků PÚ do KN pro KoPÚ Peklo nad Zdobnicí 03.07.2019
Objednávka - Aplikace Tenderman 01.07.2019
Objednávka - Rozšíření elektronického nástroje e-zak o zálohovací modul 01.07.2019
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - Technický dozor stavebníka při stavbě polních cest v k.ú. Arneštovice 01.07.2019