Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva číslo 383-2021-505205 - Polní cesty KoPÚ Vadkov – koordinátor bezpečnosti práce 07.04.2021
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce- TDS - R 186 vodní nádrž VDH5 a cesty v k.ú. Újezd u HK 07.04.2021
Rámcová dohoda - Část A - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků, věcných břemen a škodách na porostech 07.04.2021
Rámcová dohoda - Část B - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění budov, staveb, rybníků a pozemků s nimi souvisejícími 07.04.2021
Smlouva o dílo č. 333-2021-504201 - Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic 07.04.2021
Smlouva o dílo: Zajištění AD pro HPC1 vč. IP1 a IP6 a VPC2 v k. ú. Rybnice 07.04.2021
Technický dozor stavebníka k akci "Hlavní polní cesty C1a, C1b, C1c k. ú. Zlobice" 07.04.2021
Výkon činností TDS - PC "Okružní" v k.ú. Zaječí 07.04.2021
Výměna oken v rodinném domě Hlinka č.p. 55 07.04.2021
Vytyčování po KoPÚ 2021 - Pobočka Kladno 07.04.2021
Zajištění technického dozoru stavebníka u polní cesty VPC1, VPC2, VPC5, VPC9 v k. ú. Červená Lhota 07.04.2021
Polní cesty P2, Pv33 a Pv4 k.ú. Bánov 06.04.2021
Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru stavebníka na akci rekonstrukce polní cesty C42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera - opětovné zveřejnění kvůli nedostatečné anonymizaci, původní ID smlouvy 14977311 ze dne 6.4.2021 06.04.2021
smlouva na výsadbu porostu a péči o porost na VZ "Realizace prvků ÚSES K1, K2 a BC1 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic" 06.04.2021
Smlouva o dílo Polní cesta C2, C6, C8 v k.ú. Valdíkov 06.04.2021
Smlouva o dílo: Zpracování PD vč. GTP a zajištění AD pro HPC1 vč. IP1 a IP6 a VPC2 v k. ú. Rybnice 06.04.2021
Objednávka Nákup nábytku 01.04.2021
Objednávka - Úklid v sídle KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha - duben - květen 2021 01.04.2021
Objednávka vyhotovení pasportu PBŘ budovy B 01.04.2021
Příkazní smlouva TDS na "Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic“ 01.04.2021