Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích pracích na stavbě HOZ "Údržba HOZ Slatina II." 25.03.2024
SOD Vytyčení po KoPÚ 2024 - okres Chrudim 25.03.2024
Studie pozemkových úprav v trase D35 v okrese Ústí nad Orlicí 2024 25.03.2024
Smlouva na autorský dozor číslo 180 -2024-505205 - Projektová dokumentace – Vodohospodářská opatření KoPÚ Šumavské Hoštice a interakční prvek KoPÚ Kvilda 21.03.2024
Smlouva o dílo číslo 179-2024-505205 - Projektová dokumentace – Vodohospodářská opatření KoPÚ Šumavské Hoštice a interakční prvek KoPÚ Kvilda 21.03.2024
Smlouva o dílo-Projektová dokumentace: Polní cesty Krty 21.03.2024
Objednávka - workshop pro zaměstnance SPÚ_KPÚ pro StČ kraj_Trhový Štěpánov 20.03.2024
Smlouva o dílo č. 145-2024-529101 na provedení PD pro VPC 2a v k. ú. Loučná v Krušných horách 20.03.2024
Smlouva o dílo č. 146-2024-529101 provedení AD pro VPC 2a v k. ú. Loučná v Krušných horách 20.03.2024
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického posudku 20.03.2024
SoD - Aktualizace PSZ - KoPÚ Slup 20.03.2024
SoD - PD – Stavba poldru VN3 včetně SP3 v k.ú. Bošovice 20.03.2024
Objednávka - Výměna kotle u bytového domu ve správě SPÚ - Jindřichův Hradec - Radouňka 19.03.2024
Příkazní smlouva Koordinátor BOZP pro stavbu "Polní cesta P10 a biokoridor LBK3 s VHO v k. ú. Pravlov" 19.03.2024
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Tůň VHO1 v k.ú. Homole u Panny (NPO) 19.03.2024
Smlouva o dílo - Vytyčení hranic pozemků 2024 - okres Náchod, původně zvěřejněno dne 21.3.2024, provedena oprava anonymizace 19.03.2024
Objednávka na expertní posouzení plánů společných zařízení KoPÚ Tisová u Otročína, KoPÚ Kokořov a KoPÚ Bernartice u Stráže 18.03.2024
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace Velký Rapotín H01.1 a H04.1 + V01 18.03.2024
SoD č. 3/2024-504202, vyhotovení PD a zajištění SP pro tůň 1 a tůň 2 v k. ú. Pařezov 18.03.2024
Smlouva o dílo - Vytyčení po komplexních pozemkových úpravách v okrese České Budějovice - jaro 2024 15.03.2024