Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Vytyčování pozemků po KoPÚ 2023 – okresy Plzeň-jih, Plzeň-sever, Plzeň-město a Rokycany – Pobočka Plzeň 11.09.2023
Smlouva o poskytování ubytování, stravování a pronájem konferenčních prostor pro poradu vedoucích zaměstnanců SPÚ v termínu 21. 9. – 22. 9. 2023 11.09.2023
Objednávka ekologického auditu na nemovité věci v k.ú. Slup, Akceptace 08.09.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlince 08.09.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Červená Voda 08.09.2023
Smlouva o dílo na na zpracování geotechnického průzkumu pro PSZ KoPÚ Vinice II. 08.09.2023
Smlouva o dílo na Vytyčení pozemků po komplexních pozemkových úpravách v okrese Pelhřimov 08.09.2023
KoPÚ v k.ú. Domanín - smlouva o dílo 07.09.2023
SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nosislav 07.09.2023
Dohoda o vypořádaní závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ " Údržba HOZ Malnický rybník I" 06.09.2023
Objednávka provedení revize elektrospotřebičů 06.09.2023
Příkazní smlouva - TDS-Zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť 06.09.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Božanov 06.09.2023
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu pro navrhovaná opatření PSZ Rudíkov 06.09.2023
Smlouva o dílo - Autorský dozor při realizaci LBC 423 v k. ú. Stehelčeves 05.09.2023
Smlouva o dílo - PD_Rekonstrukce polní cesty HC1 s doplňkovou zelení a mokřadem k.ú. Kanina 05.09.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jiřice u Miroslavi 04.09.2023
Objednávka č. 6 z rámcové dohody na geodetické služby, GP pro okres Chomutov 04.09.2023
Rámcová dohoda č. 2/2023/529100 na zajištění údržby pozemků v Karlovarském kraji - sečení travních porostů včetně ekologické likvidace travní hmoty 04.09.2023
Smlouva na provádění servisu a oprav služebních vozů - Část 6: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro vozy značky Hyundai Tucscon 04.09.2023