Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - KoPÚ v k. ú. Šlovice u Bukovce 14.10.2021
Smlouva o dílo KoPÚ v k.ú. Vrbice u Bezdružic 14.10.2021
Smlouva o dílo - MVN Lamberk - oprava výpustného zařízení a odtokového potrubí 14.10.2021
SOD-Výkon činností AD při realizaci protierozních a ekologických opatření v k.ú.Zaječí 14.10.2021
Kupní smlouva Obnova autoparku SPÚ pro rok 2021 - Část 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost 13.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žádlovice 13.10.2021
Smlouva o dílo - Vytyčení hranic pozemků v k.ú. Proruby, Otovice u Broumova a Dolsko 13.10.2021
Smlouva o poskytování služeb - Zajištění vzdělávání státních zaměstnanců: Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice 13.10.2021
Výměna oken v budově hájenky na KN parcele p. č. st. 79 v k. ú. Úboč 13.10.2021
Kupní smlouva - parcela KN 1118/8 v k.ú. Spáleniště #\fo 12.10.2021
Příkazní smlouva 23/2021/504203 (TDS nad výstavbou polní cesty C 12 a příkopu OV 4 v k.ú. Kydliny) 12.10.2021
Rámcová dohoda - Část 3: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Klatovy (2021-2023) 12.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domašov u Šternberka 12.10.2021
Objednávka na opravu střechy st. p.č. 28/5 k.ú. Dobřenec (spoluúčast), obec Mašťov - okres Chomutov 11.10.2021
Příkazní smlouva TDS na stavbě "Realizace PSZ Bystřany-Světice“. 11.10.2021
Příkazní smlouva - výkon TDS - MVN Lamberk - oprava výpustného zařízení a odtokového potrubí 11.10.2021
Smlouva o dílo č. 52/2021-504202 - KoPÚ v k.ú. Postřekov 11.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Jasenice u Valašského Meziříčí 11.10.2021
Smlouva o dílo na Realizace PSZ Bystřany-Světice 11.10.2021
Objednávka IGP pro stavbu vodního díla Sudoměřice nádrž N1 JPÚ Telatniska (pobočka Hodonín) 08.10.2021