Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SoD č. 1441-2021-529101 zhotovení a dodání návrhu KoPÚ v k.ú. Bohuslav u Poutnova 27.10.2021
SoD č. 1442-2021-529101 zhotovení a dodání návrhu KoPÚ v k.ú. Popovice u Poutnova 27.10.2021
SoD č. 1443-2021-529101 zhotovení a dodání návrhu KoPÚ v k.ú. Poutnov, včetně navazujících částí k.ú. Popovice u Poutnova a k.ú. Babibce u Poutnova 27.10.2021
SoD č. 56/2021-504202, vyhotovení PD pro polní cestu VC 2.1.2. v k. ú. Brůdek 27.10.2021
SoD č. 58/2021-504202, vyhotovení PD pro polní cestu VPC 8 v k. ú. Prapořiště 27.10.2021
Koordinátor BOZP při stavbě Polní cesty CZ1 a CZ2 a LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína 26.10.2021
Smlouva o dílo č. 1451-2021-529101 na vypracování PD pro výstavbu VPC 1 v k.ú. Luh nad Svatavou 26.10.2021
Sod - Projektová dokumentace - Interakční prvek ozelenění v rámci akce navazující VHO (Roklinka) v k.ú. Svinaře 26.10.2021
Studie pozemkových úprav v trase D35 v okrese Ústí nad Orlicí 26.10.2021
Výroba nábytku 2021 – Pobočka Břeclav 26.10.2021
Objednávka č.j. SPU 387159/2021/129/Lei na provedení výměny vodoměrů u vodovodů v okrese Cheb 25.10.2021
Objednávka respirátorů - znovuzveřejnění kvůli anonymizaci, původní zveřejnění 25.10.2021 25.10.2021
Smlouva o dílo č. 1403-2021-529101, vypracování PD pro výstavbu PEO a VHO v k.ú. Dasnice 25.10.2021
Smlouva o dílo č. 1405-2021-529101, AD při výstavbě PEO a VHO v k.ú. Dasnice 25.10.2021
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Pelhřimova 25.10.2021
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plevnice 25.10.2021
Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Malonice - upřesnění přídělů 25.10.2021
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ Údržba HOZ Pňovice – shybka 25.10.2021
Smlouva o dílo - Výstavba polní cesty C 12 a příkopu OV 4 v k.ú. Kydliny 25.10.2021
Smlouva o dílo - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pertoltice pod Ralskem 25.10.2021