Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva č. 42/2021-504202, TDS pro vodní nádrž VN 5 v k. ú. Neuměř 08.10.2021
Příkazní smlouva č. 44/2021-504202, TDS pro polní cestu VPC 3 v k. ú. Neuměř 08.10.2021
Rámcová dohoda vytyčení po KoPÚ, KM 2021 - 2023 08.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metujka 08.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pivín 08.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Travná u Javorníka 08.10.2021
SOD 22/2021/504203 (Rekonstrukce vtokového objektu do stávající dešťové kanalizace u cesty C 11 v k.ú. Němčice) 08.10.2021
Objednávka č. 1353-2021-504101 Provozování vodovodu Slatina 2021/2022 07.10.2021
Smlouva o dílo č. 1327-2021-504201 Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Starý Smolivec 07.10.2021
Smlouva o dílo č. 47/2021-504202 - KoPÚ v k. ú. Myslív u Všerub 07.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Bochovice 07.10.2021
Smlouva o dílo Komplexní pozemková úprava Rácovice 07.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úněšov 07.10.2021
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou 07.10.2021
SoD na úklid kancelářských prostor - Pobočka Semily, Nové uveřejnění z důvodu anonymizace metadat, původní uveřejnění 11.10.2021 07.10.2021
KoPÚ v k.ú. Hrušky u Brna - změna PSZ 06.10.2021
smlouva na výsadbu porostu a péči o porost VZ "Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v k.ú. Rakvice"" 06.10.2021
Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Trojany u Mladotic 06.10.2021
smlouva o dílo na VZ "Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v k.ú. Rakvice" 06.10.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Svojetice, Prusice" 06.10.2021